Indienen van een klacht over het gedrag van een medewerker

Klacht over het gedrag van een medewerker

De Kamer van Koophandel heeft een klachtenregeling. Deze beschrijft de procedure voor de behandeling van klachten die het gedrag van één van onze medewerkers betreffen. Een dergelijke klacht kan alleen schriftelijk (per post) worden ingediend en moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • datum;
  • onderbouwing van de klacht;
  • handtekening.

U kunt uw klacht sturen naar:
Kamer van Koophandel 
T.a.v. Bestuurszaken  
Postbus 48
3500 AA Utrecht

Heeft deze informatie je geholpen?