Mededingingsklacht

Indienen mededingingsklacht

De Kamer van Koophandel heeft een mededingingsklachtenregeling. Deze beschrijft de procedure voor de behandeling van mededingingsklachten door de Kamer van Koophandel. Een mededingingsklacht kan alleen schriftelijk (per post) worden ingediend en moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • datum;
  • onderbouwing van de mededingingsklacht;
  • handtekening.

U kunt uw mededingingsklacht sturen naar:

Kamer van Koophandel
T.a.v. Bestuurszaken
Postbus 48
3500 AA Utrecht