De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar voert ook opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarnaast werkt RVO in opdracht van de Europese Unie. www.rvo.nl.

Octrooicentrum Nederland (Onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO)
Heb je een technische uitvinding gedaan? Je kunt kosteloos een één-op-één gesprek aanvragen met een octrooiadviseur om jouw idee met een onafhankelijke partij te bespreken. Je krijgt inzicht in geschikte beschermingsmogelijkheden voor jouw idee en informatie uit octrooiliteratuur, zodat je tijdens je ontwikkelingstraject tijd en geld bespaart. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/hulp-octrooiadviseur.

InfoPage