Service call KVK voor ondernemer

De Kamer van Koophandel (hierna KVK) wil het leven van ondernemers makkelijker maken met zinvolle informatie. Dit doen we zowel door informatie beschikbaar te stellen als ook door een pro-actieve houding aan te nemen richting ondernemers die we minder vaak spreken.

Deze pro-actieve houding vertaalt zich in een actie waarbij ondernemers een call krijgen van KVK om de registratie in het handelsregister onder de loep te nemen. Of om te kijken of wij ondernemers op een andere manier van dienst kunnen zijn. KVK wil graag zorgvuldig en volledig registreren en informatie beschikbaar stellen om op een veilige manier zaken te kunnen doen.

Onderstaand de nummers waarmee we bellen en een e-mailadres voor vragen en opmerkingen:

088 585 10 12
088 585 10 13
outbound@kvk.nl

InfoPage