Lean startup methode geeft elk bedrijf snel resultaat

Startups gebruiken de lean startup methode om supersnel te groeien. Maar je hoeft geen startup te zijn om deze methode te gebruiken. Het is een handig stappenplan voor alle starters met nieuwe plannen. Maar ook voor bestaande bedrijven met nieuwe producten en innovaties. Met lean startup kom je sneller en goedkoper tot concrete resultaten.

De letterlijke betekenis van lean is slank of mager. Maar de kern van lean startup is snel leren wat werkt en wat niet. We zijn gewend om een idee eerst goed uit te werken. Pas als het klaar is en het product perfect is, gaan we de markt op. En dan gaat het goed of fout. Met alle kosten en tijd die eraan zijn besteed. Dit is verspilling van tijd, geld en energie.

Wat is de lean startup methode?

Lean startup draait het innovatieproces helemaal om. Je gaat niets achter je bureau bedenken, maar je gaat maken en doen. Experimenteren op kleine schaal. Je gaat al de markt op voordat je een goed uitgedacht product hebt. Het proces bestaat uit drie stappen: bouwen, meten en leren. Je begint met een simpel prototype van je nieuwe product of dienst. Dan ga je testen of het in de smaak valt. Dat testen doe je direct bij de klant. Die geeft je feedback en helpt bij de verdere ontwikkeling van je product.
Grondlegger van deze innovatiemethode is Eric Ries, internetondernemer en auteur van het boek 'The Lean Startup' (2011). Overal waar je werkt aan iets nieuws (innovatie) is de methode te gebruiken. Ries laat zien hoe je sneller en goedkoper kunt innoveren en met minder faalkosten (lean).

De voordelen van lean starten

Lean starten heeft verschillende voordelen. Je verliest minder tijd en kosten én je maakt een product of dienst waar de klant echt op zit te wachten. Je probeert het product of de dienst uit door te testen. En je verbetert constant. Bijvoorbeeld wanneer je in co-creatie met klanten en andere ondernemers een nieuw product maakt. Zo kom je sneller bij je gewenste resultaat.

Vijf spelregels

1. Durf te falen en experimenteren

De lean-startupgedachte gaat er vanuit dat fouten maken mag, en zelfs moet. Als je vroeg in het ontwikkelproces fouten maakt, leer en bespaar je direct kosten. Je blijft aanpassen tot je een dienst of product hebt waar de klant blij van wordt en voor wil betalen.
Om echt van fouten te leren, moet je naar je klanten gaan met een product dat niet af is. Dat vraagt lef. Het is een product dat alleen uit de minimale onderdelen bestaat. Dat noemen we een MVP: een Minimum Viable Product. De betekenis van Minimum Viable Product is dat het alle elementen bevat die minimaal nodig zijn om het product goed te laten werken. Het MVP is dus een prototype. De basis moet werken, maar de details zijn (nog) niet belangrijk. 

2. Test je eigen aannames

Veel vernieuwers zijn ervan overtuigd dat hun product echt beter is. Maar dat weet je niet voordat het getest is. Bij lean starten breng je een product of idee in een miniatuurversie voor een kleine groep echt op de markt. Zo test je je eigen aannames. Elk businessmodel zal bij de eerste introductie op de markt sneuvelen. Dat is bij lean startup juist de bedoeling. Elke versie zal beter zijn en uiteindelijk vind je een product of dienst met potentie.

Speciaal voor lean startups is er het lean canvas, een aanpassing van het business model canvas. Het lean canvas geeft je snel inzicht in de wensen van je klant. Je kunt online voorbeelden vinden van het lean startup canvas.

3. Bouw, meet en leer

Lean starten bestaat uit drie vaste stappen: bouwen, meten en leren. Om zo snel mogelijk een goed en schaalbaar businessmodel te maken, voer je mini-experimenten uit die altijd uit deze drie stappen bestaan. Aan de hand van de resultaten beslis je of je de oorspronkelijke strategie moet doorzetten of juist bijstellen. Je gebruikt de feedback van je klanten voor verbetering. Pas als iets echt goed valt, ga je er geld in steken en schaal je op.
Je begint voordat je een perfect plan hebt. Is de doelgroep enthousiast over je plan of product, dan kun je gaan verbeteren en verfraaien. Is het niks, dan kun je nieuwe plannen gaan bedenken. In elk geval is er dan niet veel geld of tijd verloren.
Telkens pas je deze cirkel 'bouwen-meten-leren' toe. Met weinig inspanning en in korte tijd krijg je feedback. Zo kun je innoveren zonder risico op een grote mislukking.

4. Houd het klein

Lean startup betekent dat de stappen van je innovatieproces klein blijven. Toets het idee zo snel mogelijk aan de markt, en maak je verwachtingen concreet en meetbaar. Bedenk vervolgens zoveel mogelijk experimenten om je verwachtingen te testen en meten. Kies het experiment waarmee je het snelst en goedkoopst kunt testen of de verwachting klopt.
Laat je MVP testen door een kleine doelgroep en verzamel de feedback. Meet het gedrag van deze gebruikers door ze vragen te stellen en door goed te observeren. Dit levert veel informatie en data op. Wat vinden ze van jouw product? Begrijpen ze het? Hebben ze er echt wat aan? Ze hebben misschien goede tips voor de volgende versie van het product.
Na het bouwen en meten ga je bijsturen. Is de minimale versie van het product een goede basis voor het eindproduct? Wat moet je aanpassen om je klantengroep te laten groeien? Welke onderdelen van het product of dienst werkten goed of juist niet? Meten is weten. De kunst is om zo te meten dat je heel snel het resultaat van de verandering ziet. Pas als het product aanslaat bij de doelgroep, heeft het zin om te investeren in (grootschalige) productie, marketing en verkoop.

5. Zie je medewerkers als productontwikkelaar

Het lean startup systeem vraagt om een grote mate flexibiliteit en wendbaarheid, van jou én de organisatie. Heb je personeel, dan kun je je medewerkers de verantwoordelijkheid geven voor productontwikkeling: van de ideefase tot de uitvoering. Benut daarbij hun vaardigheden. Zo zijn ze meer betrokken bij het hele innovatieproces.