SMART-doelen stellen doe je zo

SMART-doelen maken vage wensen duidelijk en meetbaar. Zo vergroot je de kans dat je je doelen bereikt en je bedrijf een succes wordt. Lees hier hoe je je doelen in vijf stappen SMART formuleert.

Van een losse opdracht tot een compleet communicatieplan: als je SMART-doelen stelt, blijf je scherp en gefocust. Ook helpt de SMART-methode je om je doelen binnen een bepaalde periode te halen. 

Wat zijn SMART-doelen?

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je doelen met deze methode opstelt, weet je precies waar je naartoe werkt. 

Zo maak je je doelen SMART

Volg de stappen hieronder om van vage plannen heldere doelen te maken. Pak pen en papier en schrijf je doelen op. Vervolgens scherp je ze aan door alle voorwaarden toe te passen.

Specifiek

Maak je doel specifiek door zo precies mogelijk te omschrijven wat je wilt bereiken. Benoem details en maak duidelijk wat je voor ogen hebt. Gebruik geen woorden die je op verschillende manieren kunt opvatten. Dat voorkomt verwarring. 

Voorbeeld: Met mijn webshop in shea boter wil ik het eerste jaar een omzet van 50.000 euro behalen.

Meetbaar

Gebruik geen vage woorden als ‘meer’ of ‘snel’, maar noem cijfers of percentages. Denk aan de omzet, het aantal transacties, de levertijd van je product of een rapportcijfer dat aangeeft hoe tevreden je klanten gemiddeld zijn. Zorg ook dat je deze cijfers kunt meten. 

Voorbeeld: Voor een jaaromzet van 50.000 euro moet ik elke maand gemiddeld 4.167 euro omzetten. Dat betekent dat ik gemiddeld 208 potjes shea boter van 20 euro per maand moet verkopen.

Acceptabel

Dat je doel acceptabel is, is vooral belangrijk als je met anderen samenwerkt. Iedereen die bij het doel betrokken is, moet ermee akkoord gaan. Als je alleen werkt, ben jij de enige die achter het doel moet staan.

Voorbeeld: Om van de omzet van 50.000 euro meer over te houden, wil ik de kosten van inkoop met tien procent verlagen. Hierover onderhandel ik met mijn belangrijkste leverancier.

Realistisch

Realistisch betekent dat je je doelen haalbaar maakt. De kunst is om ze niet te makkelijk, maar ook niet onbereikbaar te maken. Bij een te makkelijk doel hoef je je niet extra in te zetten. En als je al weet dat je je doel toch niet haalt, heb je ook geen zin om ervoor te werken. Een realistisch doel is een flinke uitdaging waar je graag je best voor doet.

Voorbeeld: Ik heb marktonderzoek gedaan. Er zijn weinig concurrenten en de vraag naar shea boter stijgt. Ik kan mijn product goedkoop inkopen. Daardoor is het realistisch om het voor een lagere prijs aan te bieden dan de concurrent doet.

Tijdgebonden

Als je je doelen tijdgebonden maakt, zet je op papier wanneer je ermee begint en wanneer je doel bereikt wilt hebben. Een deadline maakt plannen gemakkelijker. Daarna is het tijd om het te onderzoeken wat goed ging en wat beter kon. Dat helpt je nieuwe SMART-doelen op te stellen.

Voorbeeld: Ik begin mijn webshop dit jaar op 1 juli, dus op 30 juni volgend jaar wil ik mijn doel bereikt hebben.

Blijf flexibel

De SMART-methode werkt voor alle soorten doelen. Van werk tot gezondheid en van studie tot sport. Pas wel op dat deze kaders je creativiteit en vrijheid niet beperken. Als je je blindstaart op je SMART-doel, kun je kansen over het hoofd zien. Dus pak je doelen er regelmatig bij en stel ze bij als dat nodig is.