Voorgaande challenges

Nationale Nederlanden, Akzo Nobel, T-Mobile, Nuon en andere corporates hebben inmiddels ervaring met de kracht van het innovatieplatform KVK Business Challenge. Zij zetten eerder hun challenges uit in de grote denktank van MKB’ers en vroegen hulp bij de volgende uitdagingen. Deze uitdagingen leidden tot ideeën, innovaties en nieuwe business. Gedurende het hele jaar komen er nieuwe challenges beschikbaar en kun je in contact komen met corporates. Wil jij ook deelnemen? Meld je dan aan.
Meld je direct aan

Challenges van eerdere edities