Uw klant betaalt uw factuur niet

Als u uw klant een factuur heeft gestuurd en hij betaalt niet, dan kunt u op verschillende manieren achter uw geld aangaan.

Controleer de betalingstermijn

De betalingstermijn is 30 dagen. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven onderling. Een kortere termijn afspreken mag. Dat doet u via een contract of algemene voorwaarden. Bedrijven mogen met elkaar ook een langere betaaltermijn afspreken. Deze is maximaal 60 dagen. Overheden moeten uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur betalen.

Bel uw klant op of stuur een aanmaning

Bel uw klant op als de betaaltermijn is verstreken. Blijft de betaling uit? Stuur dan een aanmaning. Dat is een sommatiebrief, waarin u een datum aangeeft wanneer het geld overgemaakt moet zijn. Bijvoorbeeld: 2 weken na dagtekening van de brief. Dit gebeurt steeds vaker per mail. Maar als u zeker wilt weten dat uw aanmaning aankomt, kunt u hem beter aangetekend versturen en vragen om een ontvangstbevestiging. Zo bent u juridisch gedekt wanneer uw klant ontkent dat hij de brief heeft ontvangen. Lees meer over wat er in de aanmaningsbrief moet staan.

Als uw klant een consument is, moet u eerst een kosteloze aanmaning sturen. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht. U kunt dan de in uw algemene voorwaarden beschreven incassoprocedure volgen.

Incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen

Betaalt uw klant uw factuur niet of te laat, dan mag u een vergoeding voor incassokosten vragen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen. Let wel op de regels voor incassokosten voor consumenten.

 • Incassokosten: dit zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om uw geld te krijgen als uw klant de factuur niet uit zichzelf betaalt. De vergoeding is een percentage van de rekening. Is uw klant een bedrijf? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Heeft u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.
 • Wettelijke rente: bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Schakel een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in

Als een aanmaning niet helpt, kunt u een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder int schulden namens schuldeisers. Het incassobureau mag hierbij geen dwangmiddelen gebruiken, zoals beslaglegging en verkoop van goederen. Het incassobureau mag alleen brieven sturen met een verzoek tot betaling. Een gerechtsdeurwaarder kan wel dwangmiddelen opleggen en een gerechtelijke procedure starten. Hiervoor heeft hij meestal een vonnis van de rechter nodig. Als schuldeiser kunt u ook een incasso-advocaat inhuren.

Gebruik andere juridische middelen

Andere manieren om achter uw geld aan te gaan:

 • eigendomsvoorbehoud: staat in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud, waardoor u de eigenaar van een geleverd product blijft totdat de klant heeft betaald? Dan kunt u geleverde goederen terugvorderen zolang uw klant niet betaalt.
 • recht van reclame: een wettelijke bepaling waarmee u geleverde goederen kunt terugvorderen als uw klant niet betaalt. Dit kan ook bij surseance of faillissement. Dit recht vervalt:
  • als uw goederen zich niet meer in dezelfde staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.
  • bij overdracht van de goedern aan een derde, die geen rekening hoefde te houden met het recht van reclame.
  • bij overdracht van de vordering van de verkoper.
  • 6 weken na het opeisbaar worden van de vordering.
  • 60 dagen na opslag van de zaak onder de koper.
 • betalingsregeling: spreek een betalingsregeling af als uw klant tijdelijk krap bij kas zit. Zet deze regeling op papier en spreek af dat de regeling vervalt als uw klant niet betaalt op de afgesproken momenten.

Let op verjaring van de factuur

5 jaar na afloop van de betalingstermijn verjaart de factuur. Uw klant hoeft de factuur niet meer te betalen. Bij verkoop van producten aan consumenten verjaart uw factuur na 2 jaar. Bij verkoop van diensten en reizen aan consumenten is de verjaringstermijn 5 jaar. Herinnert u uw klant voor het einde van de verjaringstermijn aan de factuur? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Dit heet stuiten.

Bekijk of factoring iets voor u is

Een andere manier om van uw incassozorgen af te zijn, is factoring. Hierbij draagt u uw debiteurenbestand over aan een factor. Dat is meestal een bank of factormaatschappij. De factor kan u een krediet geven of uw facturen alvast betalen. In de praktijk is factoring pas interessant bij bedragen vanaf € 250.000 inclusief btw. Bespreek met uw accountant of factoring voor u een goede keuze is.

Vraag om teruggave btw bij oninbare vorderingen

Heeft u het afgelopen jaar klanten gehad met openstaande facturen die zij niet meer gaan betalen? Dan kunt u de btw terugvragen die u vanwege deze klanten heeft betaald.

Faillissement van de klant

Is uw klant failliet gegaan? Of heeft u alles geprobeerd om uw geld te krijgen en het is niet gelukt? Dan kunt u zelf het faillissement van uw klant aanvragen.