Wat doe ik bij overlijden?

Na het overlijden van een naaste hebben nabestaanden veel zaken te regelen. Als de overledene ingeschreven is in het Handelsregister moet ook opgave worden gedaan aan de Kamer van Koophandel.

Wie opgave kan doen en welke documenten nodig zijn kan per situatie verschillen. Wij willen u graag helpen bij het doen van de juiste opgave. U kunt hiervoor een email sturen naar: nabestaandendesk@kvk.nl.
Vermeld in uw email s.v.p. uw naam, telefoonnummer en om welke inschrijving (KvK-nummer) het gaat. Eén van onze medewerkers neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.