Bezwaar of beroep indienen tegen NOW of TVL

Als je het niet eens bent met een beslissing van het UWV of RVO over je aanvraag, vaststelling of terugbetaling van NOW of TVL kun je hiertegen bezwaar maken. Dat doe je bij de instanties die deze regelingen uitvoeren. Tegen een afwijzing van dat bezwaar kun je in beroep gaan.

In bezwaar of beroep gaan lijkt een lastig traject, maar het kan succes hebben. In onderstaand voorbeeld lees je hoe een ondernemer met succes bezwaar maakte. Verder lees je in dit artikel per regeling hoe bezwaar maken werkt.

Je kunt geen bezwaar meer maken tegen het Tozo-besluit van je gemeente. Neem contact op met je gemeente als je daar vragen over hebt.

Succesvol bezwaar- en beroepstraject

NOW is een coronasteunregeling voor bedrijven die door de coronamaatregelen geen loonkosten kunnen doorbetalen. In de volgende zaak van 15 november 2021 tikte rechtbank Limburg het UWV op de vingers vanwege een onjuiste terugvorderingsactie van uitbetaalde NOW. Het begon tijdens de beginperiode van corona in 2020. Een onderneemster vroeg de NOW-regeling aan voor de periode maart tot en met mei 2020. Ze kreeg in eerste instantie 80% als voorschot en later bij definitieve vaststelling van de NOW de resterende 20%. Maar de onderneemster kreeg de schrik van haar leven toen ze later een brief van het UWV kreeg. Daarin stond dat ze het geld ten onrechte had ontvangen en het voorschot moest terugbetalen.

Het UWV gaf aan dat de totale loonsom van de referentiemaand januari 2020 te hoog was ten opzichte van de NOW-periode maart tot en met mei 2020. Volgens de onderneemster was dit niet terecht. De maand januari was niet representatief volgens haar: omdat er in januari nog heel veel overuren uit 2019 zijn uitbetaald viel de loonsom in januari 2020 hoger uit. Tegen deze beslissing van het UWV ging de onderneemster in bezwaar. Naar aanleiding van een bezwaarschrift moet het UWV de zaak opnieuw bekijken en een nieuwe beslissing nemen. Het UWV gaf aan niets aan de situatie te kunnen doen, omdat ze de overurenuitbetaling niet uit haar gegevens konden filteren. Na deze reactie van het UWV ging de onderneemster in beroep bij de rechtbank.
De rechter gaf aan dat er wel middelen bestaan voor het UWV om de juiste loonsom te berekenen. Ook oordeelde hij dat dit niet tot extra werk leidde voor het UWV. Daarnaast moest het UWV zorgvuldiger zijn bij de definitieve berekening van de loonsom. Het UWV moest de terugvordering van de rechter stoppen. Daarnaast moest het UWV de zaak opnieuw beoordelen aan de hand van de uitspraak van de rechter.

Voor de coronasteunmaatregelen NOW enTVL lees je hieronder:

  • wanneer je bezwaar maakt;
  • hoe je bezwaar maakt;
  • wanneer je een reactie krijgt;
  • hoe je in beroep gaat.

Bezwaar NOW

Wanneer maak je bezwaar?

Je maakt bezwaar tegen de schriftelijke beslissing over de definitieve berekening van de tegemoetkoming of afwijzing van de NOW-regeling door het UWV. Dit doe je binnen zes weken na de datum die in de beslissingsbrief staat. Neem je tussentijds contact op met het UWV, dan blijft de termijn van zes weken om bezwaar te maken hetzelfde. Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen? Verstuur dan alvast alle gegevens met de mededeling dat het bezwaarschrift nog niet compleet is. Je krijgt daarna nog tijd om het aan te vullen.

Is je bezwaar te laat binnen bij het UVW dan wordt het niet in behandeling genomen.

Hoe maak je bezwaar?

Bezwaar maken doe je online of op papier. Op uwv.nl/bezwaar staat alle informatie over bezwaar maken. Maak je online bezwaar via het werkgeversportaal? Kies dan voor kantoor ‘NOW’. Doe je het op papier? Stuur dan het bezwaarschrift naar de afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres van de afdeling staat in de brief met de beslissing. Zet op de envelop het woord ‘bezwaarschrift’.

Zet in je bezwaarschrift altijd je telefoonnummer. Stuur ook een kopie mee van de brief met het besluit waartegen je bezwaar maakt. Wil je bewijzen op welke datum je je bezwaar hebt verstuurd? Maak dan digitaal bezwaar of verstuur je bezwaarschrift aangetekend.

Wanneer krijg je reactie?

Na ontvangst van je bezwaarschrift door het UWV krijg je een ontvangstbevestiging per post. Zodra het UWV je bezwaar in behandeling neemt word je gebeld. Meestal ontvang je binnen twaalf weken een beslissing. Heeft het UWV meer tijd nodig om je bezwaar te behandelen, dan krijg je hierover bericht.

In beroep gaan?

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaarschrift? Dan kun je in beroep bij de rechtbank in jouw regio. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kun je terugkrijgen als de rechter je geheel of gedeeltelijk gelijk geeft.

Beroep stel je in binnen zes weken nadat het UWV de beslissing op je bezwaarschrift heeft genomen. In het beroepschrift geef je aan wat er volgens jou verkeerd is aan de beslissing en wat er beslist had moeten worden. Er volgt een zitting en de rechter doet daarna schriftelijk uitspraak. Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kun je in hoger beroep bij de hoogste bestuursrechter. Voor NOW kun je dan terecht bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Bezwaar TVL

Wanneer maak je bezwaar?

De tijd om bezwaar te maken tegen een schriftelijke TVL-beslissing door RVO is zes weken. Deze periode begint op de dag na de datum die in je beslisbrief staat. Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen? Verstuur dan alvast een bezwaar dat nog niet compleet is. Je krijgt daarna nog tijd om het aan te vullen. Heb je je bezwaar te laat verstuurd? Dan neemt RVO het niet in behandeling.

Hoe maak je bezwaar?

Je mag schriftelijk bezwaar maken, maar volgens RVO is digitaal bezwaar maken via het eLoket sneller en makkelijker. Kies je voor schriftelijk bezwaar, zet in je brief in ieder geval het onderwerp en de datum van het besluit waartegen je in bezwaar gaat. Vermeld ook je contactgegevens, de reden van het bezwaar en je handtekening. Je stuurt je bezwaarbrief samen met een kopie van de brief waartegen je bezwaar maakt naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Als het bezwaarschrift binnen is, krijg je een digitale of schriftelijke bevestiging. Is je bezwaarschrift niet compleet? Reageer dan toch binnen de periode die in je bericht staat. RVO zal om aanvullende informatie vragen en behandelt daarna je bezwaar verder.

Wil je bewijzen op welke datum je je bezwaar hebt verstuurd? Maak dan digitaal bezwaar of verstuur je bezwaarschrift aangetekend.

Wanneer krijg je reactie?

Binnen twaalf weken na de datum in de brief waarin je bezwaar maakte volgt een beslissing. Het kan zijn dat door drukte de reactie op het bezwaar met maximaal zes weken wordt verlengd. Als dat zo is, laat RVO dat weten.

In beroep gaan?

Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaarschrift? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank in jouw regio. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten kun je terugkrijgen als de rechter je geheel of gedeeltelijk gelijk geeft.
Je hebt tot en met zes weken na de datum in de beslisbrief de tijd om in beroep te gaan. Er volgt een zitting en de rechter doet daarna schriftelijk uitspraak.

Ben je het ook niet eens met de uitspraak van de rechter dan kun je in hoger beroep. Voor TVL kun je dan terecht bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Een bezwaarschrift schrijven

Een bezwaarschrift indienen kost niets. Dit kun je zelf doen. In de beroepsprocedures voor NOW of TVL ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen. Dit mag natuurlijk wel, hieraan zijn kosten verbonden. Check of je een beroep kunt doen op je rechtsbijstandverzekering.
Je kunt een bezwaarschrift zelf schrijven. Je kunt ook iemand machtigen om namens jou in beroep te gaan. Is je vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet je deze persoon schriftelijk machtigen. Een machtiging is een document waarin je verklaart dat deze persoon voor jou tijdens het beroep mag optreden. Dit document onderteken je beiden. Je stuurt deze machtiging samen met het beroepschrift naar de rechtbank. Je schrijft een bezwaarschrift in het Nederlands. Dit zet je erin:

  • Je naam, adres en administratie- of relatienummer.
  • De datum waarop je het bezwaar schrijft.
  • Je telefoonnummer en e-mailadres, zodat de instantie contact met je kan opnemen.
  • De datum van het besluit en om welk besluit het gaat.
  • De reden waarom je bezwaar maakt, wat er fout is aan de beslissing en wat de juiste beslissing had moeten zijn.
  • Je handtekening.

Tussentijds in problemen?

Het kan zijn dat je tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure in financiële problemen komt, waardoor je niet kunt wachten op een definitieve uitslag. Vraag dan eventueel een voorlopige voorziening aan via de voorzieningenrechter via de rechtbank. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld tussentijds besluiten om terugvordering voorlopig stop te zetten tot er een definitieve uitslag is. Neem voor een voorlopige voorziening contact op met een jurist.

Op de pagina van het Coronaloket vind je actuele informatie over de steunmaatregelen.