Het coronavirus: check hier je regelingen

Bedrijven die omzet misliepen door coronamaatregelen kunnen gebruikmaken van regelingen. Veel regelingen zijn inmiddels gesloten. Belastingmaatregelen en financierings- en kredietregelingen zijn nog wel (deels) van kracht. Ook wordt hulp en advies aangeboden over ondernemen, omscholing en schulden door diverse instanties. Ga hiervoor naar je eigen gemeente of bel het KVK Adviesteam via 0800 2117.

In dit artikel lees je van welke regelingen ondernemers gebruik kunnen maken en welke regelingen inmiddels zijn gesloten. Informeer voor regionale coronasteun bij je gemeente.

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Gesloten regelingen

Overzicht lopende regelingen

RegelingenAanvraagperiodeAanvragen bijLooptijd
TOA-krediettot 1 juni 2024Qreditsmax. 6 jaar
Overbruggingskredieten Qreditsalg. regelingQredits1-10 jaar
Groeifaciliteit (GF)tot 1 juli 2023RVOmax. 8 jaar
Bijzonder uitstel van belastingbetalingBetalingsuitstel is 1 apr 2022 gestoptBelastingdienstVanaf 1 okt 2022 corona belastinguitstel afbetalen

TOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden.

Het TOA-krediet is bedoeld voor mkb-bedrijven met hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart. Je kunt het geld gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van je bedrijfsactiviteiten.

Het krediet is onderdeel van het  Time Out Arrangement (TOA) . De belangrijkste voorwaarde voor deze regeling is dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en dat je afspraken hebt gemaakt met je schuldeisers om je schulden terug te betalen. Ook moet je bedrijf levensvatbaar zijn.

TOA kun je aanvragen bij Qredits. Dit kan tot en met 31 mei 2024. De looptijd is maximaal zes jaar. Meer over het TOA-krediet en de voorwaarden lees je hier.

Overbruggingskredieten Qredits

Overbruggingsfinanciering is tijdelijke financiering voor je onderneming waarmee je een periode van drie tot twaalf maanden overbrugt. Het helpt je financieel moeilijkere tijden door te komen. Qredits is een sociale kredietverstrekker, speciaal opgericht voor ondernemers. Kijk voor de verschillende kredieten, rentes en looptijden op Qredits.nl. Dit is een algemene regeling die niet te maken heeft met de Coronacrisis.

Groeifaciliteit (GF): overheidsgarantie op risicodragend vermogen

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Deze regeling moet ondernemers helpen met het aantrekken van financiering. De Groeifaciliteit loopt tot 1 juli 2023. De looptijd is maximaal acht jaar.

Meer informatie vind je op RVO.

Belastingdienst: betalingsregeling voor schulden

De Belastingdienst had een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.

De Belastingdienst bood tot 1 april 2022 uitstel voor het betalen van belastingschulden. 
Vanaf 1 oktober 2022 moet je de belastingschuld die je hebt uitgesteld afbetalen. Dit doe je in maximaal 60 maandelijkse termijnen, ofwel vijf jaar. Je kunt hiervoor een betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst. Gezonde bedrijven die meer flexibiliteit nodig hebben kunnen een verzoek indienen voor twee jaar extra uitstel.

Voor meer over belastingmaatregelen in het artikel Belastingmaatregelen na de coronatijd.

Gesloten regelingen

Tozo: inkomensondersteuning en leningen – GESLOTEN sinds 1 oktober 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een regeling om zelfstandigen inkomensondersteuning te bieden. Daarnaast kon je met de Tozo een bedrijfslening aanvragen. De Tozo is sinds 1 oktober 2021 gesloten. Daarna was het tot 1 april 2022 mogelijk om een vereenvoudigde Bijstand voor zelfstandigen(Bbz-light) aan te vragen. Sinds 1 april 2022 geldt de normale Bbz-regeling weer.

Terugbetalen TOZO-leningen

De aflossing van Tozo-leningen startte op 1 juli 2022. De lening moet binnen zes jaar zijn terugbetaald, vanaf het moment dat de lening is verstrekt.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten – GESLOTEN sinds 1 april 2022

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bood hulp aan mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, zoals huur en energie van een bedrijfspand. De regeling gold voor ondernemers die getroffen waren door de coronacrisis met minimaal 30% omzetverlies. De regeling vroeg je aan via RVO. De laatste TVL-periode sloot op 31 maart 2022. De aanvullende TVL-startersregeling sloot op 2 augustus 2022.

NOW – GESLOTEN sinds 13 april 2022

De Noodmaatregel  Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ondersteunde ondernemers met personeel die door de coronacrisis omzet verloren. Ook startende ondernemers met personeel konden gebruikmaken van NOW.

Bedrijfskredietregelingen:

KKC: Klein Krediet Corona Garantieregeling – GESLOTEN sinds 16 juni 2022

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken en alternatieve financiers – GESLOTEN sinds 1 juli 2022

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen – GESLOTEN sinds 16 juni 2022

De KKC was beschikbaar voor bedrijven die moeilijk aan relatief klein krediet komen, van 10.000 tot 50.000 euro. Aanvragen kon tot 15 juni 2022. De kredietregeling geldt voor maximaal 5 jaar en moet worden terugbetaald. Ook met de BMKB-C-regeling konden ondernemingen sneller en gemakkelijker meer geld lenen tot maximaal 1,5 miljoen euro. De regeling liep tot 30 juni 2022.

Voor grotere kredietaanvragen vanaf 1,5 miljoen was er een Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-C)

Overbruggingskrediet voor starters – GESLOTEN vanaf 1 juli 2022

Voor starters was er corona-overbruggingskrediet. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen was dat de startdatum van je onderneming tussen 1 januari en 30 juni 2020 lag. De regeling was opengesteld van 21 mei 2021 tot 30 juni 2022. Je kon je aanvraag indienen bij Qredits.

Compensatieregeling Fonds Podiumkunsten – GESLOTEN vanaf 12 mei 2022

Het kabinet verleent steun aan producenten van professionele live voorstellingen en -concerten. Voor vier verschillende periodes waren er compensatieregelingen voor misgelopen inkomsten door onverkochte kaarten door coronamaatregelen. Deze regelingen via Fonds Podiumkunsten sloten op 11 mei 2022.

Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG) - GESLOTEN sinds 28 december 2022

Subsidie voor organisatiekosten voor evenementen in de periode januari 2022 tot en met 8 maart 2022, die niet doorgingen vanwege een evenementenverbod van de overheid. De voorwaarden van SEG22 lees je op de website van de Rijksoverheid. Eerder waren er in 2021 vergelijkbare regelingen voor de evenementenbranche: Garantieregeling evenementen (TRSEC) en Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE).

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw – GESLOTEN sinds 1 juli 2022

De Borgstellingskredietregeling voor de Landbouw was tijdens de coronacrisis verruimd. Deze BL-C regeling was er voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die waren getroffen door de coronacrisis. De regeling eindigde op 30 juni 2022.

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw – GESLOTEN sinds 15 februari 2022

Door coronamaatregelen getroffen landbouwbedrijven konden aanspraak maken op twee regelingen vanuit het Economische Herstelfonds: een investerings- en een samenwerkingsregeling. De aanvraag voor deze subsidies sloot op 14 februari 2022.

Coronabanen in de zorg 2022 (COZO 2022) – GESLOTEN sinds 6 december 2022

Zorgaanbieders konden subsidie aanvragen voor extra coronabanen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. De voorwaarden van deze regeling vind je bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie van VWS.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19 detailhandel) - GESLOTEN

Net als in 2020 was het verkopen en afsteken van vuurwerk voor de jaarwisseling 2021/2022 verboden. Detailhandelaren konden compensatie aanvragen via de Tijdelijke Subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC 19 detailhandel 2). De regeling sloot op 31 maart 2022.

Meer informatie

Actuele informatie over het coronavirus en voorzorgsmaatregelen vind je op de website van RIVM. Bij de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen.