Terugbetalen belastingschuld door corona

Ondernemers moeten hun belastingschulden terugbetalen, die zijn ontstaan door bijzonder uitstel van betaling vanwege corona. Hoe dat werkt, lees je in dit artikel.

In coronatijd vroegen ondernemers met betalingsproblemen bijzonder uitstel van belastingbetaling aan bij de Belastingdienst. Heb je uitstel gekregen? Dan informeerde de Belastingdienst je over de hoogte van de schuld, de betalingsregeling en het bedrag dat je maandelijks terugbetaalt. Je hebt vijf jaar de tijd voor het aflossen van je belastingschuld. Van oktober 2022 tot november 2027. Voorkom betalingsachterstand, anders loop je het risico dat je het hele bedrag in één keer moet terugbetalen.

Betalingsachterstand

Als je achterloopt met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling bijzonder uitstel, dan kun je vanaf half juli een brief van de Belastingdienst verwachten. In die brief staat dat zij de betalingsregeling intrekken en dat je de belastingschuld inclusief invorderingsrente en eventuele kosten in één keer moet betalen.

Voorkom dit en kom zo snel mogelijk in actie. Bekijk of je één of meer aanpassingen van de betalingsregeling kunt aanvragen. En zoek hulp bij het oplossen van je schulden.

Aanpassingen betalingsregeling

Lukt afbetalen van de belastingschuld per maand of in vijf jaar niet? Dan kun je een aangepaste betalingsregeling aanvragen bij de Belastingdienst. Hiervoor moet je voldoen aan de voorwaarden. Een aanpassing van de betalingsregeling heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

De Belastingdienst biedt drie opties:

  • Je kunt één keer een betaalpauze aanvragen van maximaal zes maanden of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen.
  • Je kunt vragen of je per kwartaal mag betalen in plaats van per maand.
  • Je kunt vragen of je in maximaal zeven jaar (84 maanden) mag afbetalen in plaats van vijf jaar (60 maanden). Voor deze laatste regeling moet je schuld minimaal 10.000 euro zijn.

De opties kun je naast elkaar gebruiken. Iedere optie mag je één keer aanvragen. Je bepaalt zelf het moment waarop je een versoepeling aanvraagt.

Liquiditeitsbegroting

Het is verstandig een liquiditeitsbegroting te maken. In een liquiditeitsbegroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven van je bedrijf per maand of kwartaal. Zo bepaal je of je genoeg geld hebt om de schuld af te betalen. En wat het beste moment is waarop je een versoepeling aanvraagt. Je kunt hierbij hulp vragen van bijvoorbeeld je boekhouder.

Problemen met terugbetalen

Kun je de belastingschuld bijzonder uitstel ondanks een versoepelde betalingsregeling niet terugbetalen? Voorkom dat je schulden oplopen en kom vandaag nog in actie. Schulden hoef je niet in je eentje op te lossen. Gemeentes moeten verplicht hulp bieden als je schulden hebt. Daarnaast zijn er organisaties, zoals schuldhulpverleners, die je hierbij helpen en adviseren. Soms gratis. Bijvoorbeeld hoe je onder voorwaarden kwijtschelding van je belastingschuld aanvraagt bij de Belastingdienst. Tot 1 april 2024 geldt een versoepeling om tot een saneringsakkoord te komen.

Het Stappenplan schulden helpt je bij het in kaart brengen en oplossen van je schulden. Bijvoorbeeld via het minnelijk traject of het WHOA-traject.

Stoppen met je bedrijf

Heeft je bedrijf geen toekomstperspectief en is er geen passende schuldenregeling? Dan moet je stoppen met je bedrijf. Je belastingschuld blijft bestaan. Ook nadat je gestopt bent, kun je in sommige gevallen vragen of de Belastingdienst een schuldenregeling met je wil treffen.

Belastingschuld na 1 april 2022

Het gaat in dit artikel alleen om corona-gerelateerde schulden. Voor andere belastingschulden gelden andere regels. Sinds 1 april 2022 moeten ondernemers belastingen volgens de normaal geldende regels betalen. Bijzonder uitstel aanvragen bestaat niet meer.

Misschien kun je wel regulier belastinguitstel of een betalingsregeling krijgen als je nieuw opkomende belasting niet kunt betalen. Dit heeft géén gevolgen voor de betalingsregeling of de hoogte van de belastingschuld die je opbouwde tijdens het bijzonder uitstel van betaling. Ook in dit gevalt geldt: wacht niet en los je schulden zo snel mogelijk op.