Prinsjesdag: deze kabinetsplannen voor ondernemers zijn al bekend

Een nieuwe regering betekent ook voor ondernemers nieuwe plannen voor 2025. Die maakt het kabinet Schoof bekend op Prinsjesdag (17 september 2024).

Inzicht in verzekeringen

De KVK Verzekeringscheck helpt je je verzekeringen te kiezen

Doe de check

Na de verkiezingen van november 2023 is op 2 juli 2024 het kabinet Schoof van start gegaan. Daarin werken de politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB samen.

Op Prinsjesdag maakt de nieuwe regering haar plannen bekend voor 2025. Wat dat gaat betekenen voor bedrijven en organisaties, is nog niet helemaal duidelijk. Maar in het coalitieakkoord van de vier partijen staan al plannen die voor ondernemers belangrijk zijn.

Bedrijven minder belast

Het kabinet Schoof wil de geplande verlaging van de MKB-winstvrijstelling voor een deel terugdraaien. Het voorstel is deze op 12,7 procent te zetten, in plaats van 12,03 procent.

Ook gaat het verhoogde belastingpercentage in box 2 van de inkomstenbelasting na 2024 omlaag, staat in het coalitieakkoord. Dat is belangrijk voor aandeelhouders van besloten vennootschappen (bv’s) en naamloze vennootschappen (nv’s). Daarnaast moet kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis worden en komen er meer eisen voor kennismigranten.

Accijns en BTW

In het akkoord staat dat de tijdelijke accijnsverlaging op brandstoffen wordt verlengd tot en met 2025. Dat is voordelig voor weggebruikers met een verbrandingsmotor. Mogelijk worden zero-emissionzones uitgesteld. Die zouden in 2025 ingaan.

Vanaf 2026 wil het kabinet de BTW op logies (hotels en pensions, overige verhuur logies, uitgezonderd kampeerterreinen) en op sport en cultuur (uitgezonderd dagrecreatie en bioscopen) verhogen van 9 naar 21 procent.