Deponeren jaarrekening

Een wettelijke verplichting

Onder andere bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Digitaal deponeren 'Jaarrekening in de bedrijfsklasse klein'

Met de online service 'Zelf deponeren jaarrekening' kunt u voor de boekjaren 2013 en 2014 de jaarrekening van uw bv (of nv) in de bedrijfsklasse klein invoeren en deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Ga naar online service Zelf deponeren jaarrekening

Alles over jaarrekening deponeren: