Jaarrekeningen

Wat krijgt u met een jaarrekening?

  • jaarrekening met balans, toelichting en eventueel winst- en verliesrekening;
  • jaarverslag van het bestuur;
  • overige informatie zoals accountantsverklaring.

Bestel v.a. € 3,05

Wat kunt u met een jaarrekening?

  • de financiële ontwikkeling van een bedrijf volgen;
  • inzicht krijgen in de kredietwaardigheid van uw zakenpartner;
  • de financiële positie van uw zakenpartners bekijken.

De varianten van een jaarrekening

Originele jaarrekening € 3,05

Een digitale versie (pdf) van de papieren jaarrekening zoals de ondernemer deze heeft gedeponeerd. Deze kunt u gebruiken voor juridische doeleinden.

Een papieren versie kunt u bestellen voor € 15,-.

Bekijk een voorbeeld van een originele jaarrekening

Standaard jaarrekening € 3,05

De balans en winst- en verliesrekening staan in een standaard formaat, waardoor u eenvoudig de cijfers van verschillende boekjaren of ondernemingen kunt vergelijken. Deze variant is niet geschikt voor juridisch gebruik. Wilt u meerdere boekjaren op rij bestellen? U kunt 2 of 3 standaardjaarrekeningen bestellen voor € 4,20.

Bekijk een voorbeeld van een standaard jaarrekening

Gewaarmerkte jaarrekening € 7,50

Een originele jaarrekening, gewaarmerkt met een digitale handtekening, waardoor het document geschikt is voor officieel gebruik. Dit biedt extra rechtszekerheid over de herkomst van de stukken.

Meer vragen over jaarrekeningen

close