Jaarrekeningen

Wat krijgt u met een jaarrekening?

  • jaarrekening met balans, toelichting en eventueel winst- en verliesrekening;
  • jaarverslag van het bestuur;
  • overige informatie zoals controleverklaring.

Bestel v.a. € 3,05

Wat kunt u met een jaarrekening?

  • de financiële ontwikkeling van een bedrijf volgen;
  • inzicht krijgen in de kredietwaardigheid van uw zakenpartner;
  • de financiële positie van uw zakenpartners bekijken.

De varianten van een jaarrekening

Originele jaarrekening € 3,05

Een digitale versie (pdf) van de papieren jaarrekening zoals de ondernemer deze heeft gedeponeerd. Deze kunt u gebruiken voor juridische doeleinden.

Een papieren versie kunt u bestellen voor € 15,-.

Bekijk een voorbeeld van een originele jaarrekening

Standaard jaarrekening € 3,05

De originele balans en winst- en verliesrekening die zijn gedeponeerd door de ondernemer, staan in een standaard formaat. Hiermee kunt u eenvoudig de cijfers van verschillende boekjaren of ondernemingen vergelijken. Deze variant is niet geschikt voor juridisch gebruik. Wilt u meerdere boekjaren op rij bestellen? U kunt 2 of 3 standaardjaarrekeningen bestellen voor € 4,20.

Bekijk een voorbeeld van een standaard jaarrekening

Gewaarmerkte jaarrekening € 7,50

Een originele jaarrekening, gewaarmerkt met een digitale handtekening, waardoor het document geschikt is voor officieel gebruik. Dit biedt extra rechtszekerheid over de herkomst van de stukken.

Meer vragen over jaarrekeningen