Adres wijzigen

Contactgegevens gewijzigd?

Als er iets verandert in de contactgegevens van uw onderneming, dan geeft u dat via een formulier door aan de Kamer van Koophandel. U hoeft hiervoor dus niet persoonlijk langs te komen.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Als het nieuwe adres niet overeenkomt met het privé-adres van een van de eigenaren of bestuurders, dan moet u aantonen dat u het nieuwe adres mag gebruiken voor uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld door een huurovereenkomst of een bewijs uit het kadaster. Deze stuurt u mee met het wijzigingsformulier.

Andere contactgegevens wijzigen?

Als u de volgende gegevens wilt wijzigen, vul dan dit formulier in.

  • adres of correspondentieadres 
  • internetadres
  • telefoon- en faxnummer
  • e-mailadres

Wanneer geef ik een adreswijziging door?

U moet de adreswijziging binnen een week doorgeven. Als er meer dan een week voorbij is, moet u de adreswijzing alsnog melden. Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van uw bedrijf. Uw adreswijziging geldt pas op het moment dat deze is doorgevoerd in het Handelsregister. Eerder kunt u zich er niet op beroepen.

Moet ik een wijziging van woonadres ook doorgeven?

Als uw woonadres verandert, dan geeft u dat door aan de gemeente. De Kamer van Koophandel krijgt deze adreswijzigingen door van de gemeente. U hoeft de wijziging dus niet apart te melden bij de Kamer van Koophandel.

Dit geldt alleen voor privé-adressen in Nederland. Als het adres van uw onderneming wijzigt naar uw nieuwe woonadres moet u hiervan wel opgave doen aan het Handelsregister. Wijziging van een woonadres in het buitenland kunt u doorgeven met formulier 16.

Heeft deze informatie u geholpen?

Ja Nee

Bedankt voor uw reactie. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren.
U krijgt geen reactie. Heeft u een vraag, neem dan contact op met ons servicecenter.