Wat is SBI?

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Achtergrondinformatie over de SBI vindt u op de website van het CBS.

Overzicht SBI-codes

U kunt de volledige SBI-indeling in de volgende formaten downloaden:

SBI-codes in het Handelsregister zijn altijd 4- of 5-cijferig. Codes van 2 of 3 cijfers in de overzichten zijn voor de (hoofd)indeling.

Hoe ziet u onder welke SBI-code een bedrijf in het Handelsregister staat?

U kunt de SBI-code(s) van een bedrijf opzoeken via het product in het kort.