Uitvoering onderhoud, diensten niet beschikbaar

Onze diensten zijn niet beschikbaar door onderhoudswerkzaamheden.

Wat betekent dat voor jou?

Op KVK.nl kun je geen registraties en wijzigingen in de registers (KVK Handelsregister, UBO, LEI en Jaarrekeningen) doorvoeren. Ook is het niet mogelijk om producten of diensten af te nemen. Daarnaast zijn onder andere KVK API en KVK Dataservice niet beschikbaar.

Op de hoogte blijven van storingen en onderhoud?

Via onze Statuspagina blijf je op de hoogte van onderhoud, aanpassingen en storingen.
We beseffen dat het niet bereikbaar zijn van onze diensten tot ongemak kan leiden. We helpen je graag weer verder na het onderhoud.


Services unavailable due to maintenance

Our services are unavailable due to maintenance work.

What does that mean for you?

You will not be able to register or report changes to the registers (KVK Business Register, UBO, LEI, and Filing financial statements) on KVK.nl. Nor is it possible to purchase products or services. Several applications, such as KVK API and KVK Dataservice, are also not available.

Stay informed about maintenance and outages?

Stay informed about maintenance, updates, and outages via our Status page.
We apologise if the unavailability of our services causes you any inconvenience. We will be happy to help you after the maintenance.