Mijn ondernemingen

Vanaf nu is het mogelijk uw ondernemingsgegevens online in te zien. Na het inloggen ziet u uw eenmanszaak en kunt u eenvoudig uw gegevens controleren. De gegevens die u online inziet, komen overeen met de gegevens zoals deze op het uittreksel getoond worden.
Inloggen met DigiD

Inzien ondernemingsgegevens

De KvK werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening om het voor u als ondernemer makkelijker te maken. Een onderdeel van deze verbetering is het beschikbaar maken van het online inzien van ondernemingsgegevens. Dit geldt nu alleen voor eenmanszaken. Wij werken er hard aan dit ook voor andere ondernemingen en rechtsvormen beschikbaar te maken.

Hoe werkt het?

Bekijk online de gegevens van uw eenmanszaak

Ga naar Mijn ondernemingen en log in met DigiD. Kies de eenmanszaak om uw gegevens te bekijken. U krijgt eenvoudig en gratis inzicht in de gegevens van uw onderneming.

Direct details inzien en controleren

U ziet alle openbare gegevens zoals deze op het uittreksel te vinden zijn. Zo controleert u direct of de informatie van uw eenmanszaak nog actueel is. Wilt u de gegevens wijzigen? Klik op de link en u kan vanaf daar een aanpassing doorgeven.

Gemakkelijk een uittreksel bestellen

Heeft u een gewaarmerkt uittreksel nodig? Dit bestelt u direct vanuit uw overzicht.