Over KVK

KVK Houvast voor ondernemers

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Dit doen we

Registreren

Veilig en betrouwbaar zakendoen

Informeren en adviseren

Vanuit ondernemersbehoefte

Stimuleren en verbinden

Regio en innovatie

Wettelijke taken, dit is onze opdracht

Wij leveren informatie, voorlichting en ondersteuning rondom de belangrijkste thema's op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Meer over onze opdracht

Bestuur en organisatie, dit zijn wij

KVK is een zelfstandig bestuursorgaan. We hebben een landelijke sturing, gekoppeld aan regionale binding met inhoudelijke inbreng van onze adviesraden.

Meer over ons

Over het Handelsregister

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register.

Meer over het Handelsregister

Over het UBO-register

Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister en hierin wordt geregistreerd wie de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie.

Het UBO-register en de rol van KVK

Over het UBO-register trusts

In het UBO-register trusts moeten trustees hun trust of soortgelijke juridische constructie, en hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) per 1 november registreren. Het wordt beheerd door KVK. UBO's inschrijven in het UBO-register trusts kan via een externe website.

Meer over het UBO-register trusts

Persberichten

KVK publiceert persberichten over verschillende ondernemersthema's, rapportages en onderzoeken.

Bekijk alle persberichten