De website kvk.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar kvk.nl gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan kvk.nl ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.

De website kvk.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle gegevens die kvk.nl opslaat zijn niet tot individuen te herleiden en worden enkel op anonieme basis gedeeld met derden, waaronder Google en Bing. De website kvk.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder Kampyle, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Lees meer over ons privacybeleid en bekijk de informatie die wij in cookies opslaan.

Uw toestemming

Bij uw bezoek aan de website kvk.nl vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van tracking cookies. U kunt uw toestemming op ieder moment wijzigen.