Changing rules and regulatons for entrepreneurs

Jaarlijks treden op 1 januari en 1 juli nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking voor jou als ondernemer. Noteer het alvast in je agenda, want deze wetten en regels kunnen gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Every year on 1 January and 1 July, new rules and amendments come into force that apply to entrepreneurs. Make a note of it in your agenda, because these laws and regulations can have consequences for your company.