Innovatie

Werken met OKR: Objectives & Key Results

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 6 jul 2020
 • 5 min lezen
 • 3.7K
De OKR-methode. Organisaties zoals Google, Netflix en Samsung passen deze manier van werken al jaren toe. Daar noemen ze het als succesvolle methode voor groei of innovatie. Maar de combinatie van doelgericht en flexibel maken OKR ook voor mkb-ers een geschikte methode om je bedrijf op koers te houden. Benieuwd wat OKR precies is? En hoe je ermee begint te werken? Hier vind je alles wat je moet weten.

Met OKR werk je gestructureerd naar je doelen toe. Daarnaast speel je flexibel in op zowel veranderingen binnen je bedrijf als ontwikkelingen van buitenaf. Zo haal je altijd het maximale uit je onderneming.

Wat is de OKR-methode?

OKR staat voor Objectives & Key Results. Het is een methode van werken binnen je organisatie. Hierbij worden eerst doelstellingen (objectives) bepaald. Vervolgens worden deze doelstellingen gekoppeld aan meetbare resultaten (key results).

In de OKR-methode staan 2 vragen centraal:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Hoe ga ik dit bereiken?

Deze vragen gaan over de doelen die voor je organisatie belangrijk zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële doelen zijn, maar ze kunnen ook gaan over werksfeer, klantwaardering of snelheid van werken. Je stelt de vragen op bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau. Door dit op alle 3 niveaus te doen, zorg je ervoor dat alle medewerkers naar hetzelfde realistische doel toewerken.

Evalueren is een belangrijk onderdeel van de OKR-methode. In evaluaties beoordeel je doorlopend de voortgang, vier je successen en geef je feedback. Hiermee scherp je de doelstellingen aan en kan je de doelstellingen eventueel bijsturen. Centraal hierin staat duidelijke communicatie: dan weet iedereen altijd waar de organisatie naartoe werkt.

Voordelen

Hogere betrokkenheid en interne samenwerking

Met de OKR-methode kies je er als organisatie voor om resultaten de drijfveer van ieders werk te maken. Als alle activiteiten bijdragen aan het behalen van deze resultaten, werk je samen naar het gezamenlijke doel. Dit stimuleert betrokkenheid en interne samenwerking van je werknemers. Betrokken werknemers leveren meer op, én frauderen minder.

Meer focus en duidelijkheid

Je creëert duidelijkheid door je doelstellingen in kleine, meetbare resultaten op te breken. Al je werknemers weten waar de prioriteiten liggen. Iedereen is steeds op de hoogte van de vooruitgang. Zo maak je het eenvoudiger om de strategie op elk niveau uit te voeren.

Een winkelier kiest bijvoorbeeld een bepaalde omzetverhoging als doel. Dit wil hij bereiken door rondom events extra producten te verkopen. Alle ideeën zijn daar op gericht. Zo biedt hij bijvoorbeeld oranje-artikelen voor Koningsdag en voetbalevenementen aan.

Sneller inspelen op verandering

Door met OKR te werken, kies je voor doelen per kwartaal. Dit maakt de strategie flexibel. Is er een grote verandering binnen je bedrijf, je sector of in de maatschappij? Dan is het makkelijk om de strategie voor het volgende kwartaal aan te passen.

Stel dat een kapper concurrentie krijgt van 2 nieuwe kapperszaken. Hij kiest als nieuw doel dat hij zijn huidige klanten niet wil kwijtraken, maar juist aan zich wil binden. Daarom gaat hij met een stempelkaart werken. Klanten krijgen na 9 knipbeurten hun 10e knipbeurt bij hem gratis.

Hoe pak je het aan?

Om met de OKR-methode te gaan werken, moet je 3 stappen zetten. Op bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau bepaal je de Objectives, Key Results en Initiatives.

Objectives

Als eerste formuleer je 3 tot 5 objectives. Dit zijn de langetermijndoelstellingen van de organisatie, het team en de individuen. Je bepaalt de objectives per jaar, maar ook per kwartaal. Op deze manier blijf je flexibel voor verandering en houd je het hoofddoel in je achterhoofd. Goede objectives zijn concreet, geven richting en sturen naar duidelijke acties.

 • Goede objective: Aan het eind van het jaar wil ik minstens 5.000 betalende klanten hebben.
 • Slechte objective: Ik wil dit jaar zo veel mogelijk klanten hebben.

Key Results

Hierna geef je voor de organisatie, je team en individuen invulling aan de key results. Dit zijn de bouwstenen die leiden naar de objectives. Kies voor 2 tot 5 key results per objective. Goede key results zijn meetbaar, ambitieus en beïnvloedbaar.

 • Goede key result: In de eerste 3 maanden van het jaar verkrijg ik 200 betalende klanten via marketing in lokale media.
 • Slechte key result: Door online marketing wil ik zo veel mogelijk mensen bereiken.

Initiatives

De volgende stap is concrete invulling aan de key results geven: de initiatives. Dit is het werk dat je moet doen om de key results te beïnvloeden. Initiatives zijn de specifieke dingen die een werknemer uitvoert om de belangrijkste resultaten te bereiken.

 • Goede initiative: Elke maand maak ik een nieuwe kortingsactie, die ik laat plaatsen in lokale weekbladen en verenigingsbladen.
 • Slechte initiative: Eens in de zoveel tijd maak ik een nieuwe kortingsactie.

SMART

Heb je moeite om je doelstellingen te bepalen? Ga dan te werk via de SMART-methode. Hiermee geef je de doelstellingen richting aan de hand van 5 criteria:

 • Specifiek – Omschrijf wat je gaat doen duidelijk; laat weinig tot geen ruimte voor interpretatie.
 • Meetbaar – Hang cijfers aan je doelstelling en gebruik een systeem en methode om deze juist te meten.
 • Acceptabel – Zorg ervoor dat er voldoende draagvlak onder betrokkenen is voor de doelstelling.
 • Realistisch – Maak de doelstelling haalbaar en zorg ervoor dat de betrokkenen de resultaten daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
 • Tijdgebonden – Geef duidelijk aan wanneer activiteiten beginnen en op welke datum de doelstelling behaald moet worden.

Vind meer voorbeelden in SMART doelen stel je zo.

Aan de slag

Overtuigd? Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Met de OKR-methode zorg je ervoor dat je flexibel onderneemt, terwijl je je strategische doelen behaalt. Goede communicatie hierbij is essentieel. Dit doe je door continu te evalueren en je doelen aan te scherpen of aan te passen. Door deze inspraak blijven al je werknemers betrokken. En zo haal je met OKR het beste uit je organisatie.

Ben je van plan om je businessplan aan te passen? Bekijk dan ons Business Model Canvas.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage