Jaarrekeningen

Een jaarrekening bestaat in ieder geval uit een (verkorte) balans. Hoe groter het bedrijf, hoe meer informatie de jaarrekening moet bevatten, zoals een winst- en verliesrekening en een toelichting van de onderneming.

Wat krijg je?

Jaarrekeningen van effectenuitgevende instellingen

Jaarrekeningen van effectenuitgevende instellingen (EUI) kun je online bestellen bij ons. Wanneer dit nog niet het geval is, zie je tijdens het bestellen een melding. De ontbrekende EUI jaarrekeningen zijn dan via e-mail te bestellen. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Jaarrekening bestellen

Zoek op naam of KVK-nummer en selecteer het gewenste product.

Varianten

  • Pdf-bestand. Bekijk voorbeeld.
  • Geconverteerde PDF. Een XBRL jaarrekeningen die is omgezet in een pdf-bestand. Bekijk voorbeeld
  • XBRL-bestand - Leesbaar voor software applicaties. Op dit moment zijn micro, kleine en middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarrekening digitaal te deponeren in XBRL-formaat. Bekijk voorbeeld
  • ZIP bestand met daarin een XHTML of een XHTML / inline XBRL (iXBRL). Effecten Uitgevende instellingen (EUI) zijn vanaf boekjaar 2020 verplicht in dit formaat te deponeren. iXBRL is leesbaar voor software applicaties, XHTML niet. 

Alléén jaarrekeningen die gedeponeerd zijn in PDF of geconverteerd naar PDF zijn gewaarmerkt beschikbaar.

  • Pdf-bestand.
  • Afdrukken maakt waarmerk ongeldig.
  • Biedt zekerheid dat KVK afzender is en dat het document niet gewijzigd is.

Lees meer over gewaarmerkte documenten.

Alléén beschikbaar van jaarrekeningen die zijn gedeponeerd in het formaat PDF of geconverteerde PDF jaarrekeningen.

  • Telefonisch opvragen via 088 - 585 15 85 (lokaal tarief)

Tarieven

In het overzicht tarieven van KVK vind je de prijs van alle KVK producten.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen waaronder de balans, winst- en verliesrekening en toelichting. Hoeveel informatie er beschikbaar is ligt aan de grootte van het bedrijf. Lees meer over de gegevens van de jaarrekening.

 

Je kunt jaarrekeningen opvragen tot 7 jaar terug, gerekend vanaf de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar volgend op de datum dat de jaarrekening is gedeponeerd.

Je kunt in één keer bulkleveringen van jaarrekeningen bestellen (in pdf en XBRL). Wil je meer informatie? Neem contact met ons op.

Je kunt een jaarrekening bestellen van alle rechtspersonen die verplicht zijn om een jaarrekening te deponeren, wanneer zij aan hun deponeringsverplichting hebben voldaan.

Hoe je de jaarrekening deponeert, hangt af van de bedrijfsklasse. In de meeste gevallen is digitaal deponeren verplicht. Micro, kleine en middelgrote rechtspersonen zijn verplicht hun jaarrekening digitaal te deponeren in XBRL-formaat.  

Jaarrekeningen van EUI zijn te bestellen op KVK.nl. Helaas zijn enkele EUI jaarrekeningen nog niet beschikbaar via KVK.nl. Wanneer dit het geval is verschijnt tijdens het bestelproces de volgende melding: "Niet alle EUI jaarrekeningen zijn online beschikbaar, lees meer."


Je kunt deze EUI jaarrekening van de effectenuitgevende instelling opvragen door een e-mail te sturen naar: BGUorder@kvk.nl met als onderwerp 'Aanvraag jaarrekening EUI".

Vermeld onderstaande gegevens in de e-mail:

• naam

• mobiel nummer*

• statutaire naam van het bedrijf waarvan je de jaarrekening wilt opvragen

• KVK-nummer van het bedrijf.

• boekjaar.

* We hebben je mobiele nummer nodig omdat we de jaarrekening als zipfile via mSafe (een beveiligde omgeving) versturen.

KVK Dataservice

KVK Dataservice voegt dit product samen in je database (ERP) of klantsysteem (CRM). Het werkt snel, efficiënt en vermindert de kans op fouten. 

Lees meer over KVK Dataservice of vraag direct het aansluitpakket aan