Toegankelijkheid van de website

KVK wil dat iedereen haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom besteden we veel zorg en aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, de toegankelijkheid, de bouwkwaliteit en de online vindbaarheid van KVK.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is geactualiseerd op 15-7-2020.

KVK stelt deze toegankelijkheidsverklaring op voor haar website KVK.nl (hoofdwebsite). Deze voldoet nog niet volledig aan de webrichtlijnen ((WCAG 2.1, niveau AA). Hierdoor kun je mogelijk toegankelijkheidsproblemen ervaren. Hoewel de WCAG norm duidelijk genoeg is om onderzoeken goed te kunnen uitvoeren, kan de beoordeling van succescriteria op detailniveau de komende tijd veranderen. Zo is het mogelijk dat door voortschrijdend inzicht iets dat nu is afgekeurd, bij een volgend onderzoek wordt goedgekeurd en vice versa.

Onze aanpak

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Bekijk de toelichting op onze toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten (kies onderwerp 'Account en toegangscode' in het contactformulier).