Over het Handelsregister

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties ingeschreven die aan het economisch verkeer deelnemen. Je ziet met wie je te maken hebt, wie tekeningsbevoegd is en of er sprake is van een faillissement. Zo heb je rechtszekerheid bij het zakendoen.

Jouw gegevens in het Handelsregister

Een deel van je gegevens is openbaar wanneer je staat ingeschreven in het Handelsregister. Hoewel je niet zonder toestemming benadert mag worden gebeurt dat soms toch. Dat kan vervelend zijn. Check daarom welke van je gegevens openbaar zijn en hoe je het gebruik door anderen beperkt.