Wet flexibel werken in de praktijk

Heb je een bedrijf met meer dan tien werknemers, dan kunnen werknemers een verzoek bij je indienen om hun werk beter af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld het verzoek om minder uren te werken. Of om de werkdag later te beginnen om de kinderen naar school te kunnen brengen. Voor dit soort verzoeken bestaat de Wet flexibel werken (Wfw). Lees wat deze wet inhoudt in de praktijk.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Op basis van de Wet flexibel werken kunnen werknemers een verzoek indienen voor het aanpassen van hun werktijden, arbeidsduur en arbeidsplaats. Bijvoorbeeld om hun werk-privébalans beter in te richten. De Wet flexibel werken bestaat sinds 1 januari 2016. Het is een vervanging en verruiming van de Wet aanpassing arbeidsduur. 

Wet flexibel werken in de praktijk

De volgende verzoeken vallen onder de Wet flexibel werken:

Meer of minder uren werken

Je werknemer dient het verzoek in om meer of minder uren te werken. Een werknemer mag nooit meer uren werken dan wettelijk is toegestaan. In de Arbeidstijdenwet is onder andere opgenomen dat werknemers niet meer dan 60 uur per week mogen werken. Je werknemer mag: 
-    Over een periode van 4 weken gemiddeld 55 uur per week werken;
-    Over een periode van 16 weken gemiddeld 48 uur per week werken.

Andere werktijden

Je werknemer kan een verzoek bij je indienen voor andere werktijden. Barbara Bolle, GZ-psycholoog bij psychologenpraktijk Perspectief, herkent het voordeel van andere werktijden: “Ik mocht lange tijd een uurtje later beginnen, zodat ik de kinderen eerst zelf naar school kon brengen. En dan was ik daarna op tijd voor mijn eerste patiënt. Deze kleine aanpassing gaf mij veel rust.” 

Werken waar je wilt 

Je werknemer dient het verzoek in om de werkplek, oftewel de arbeidsplaats, aan te passen. Veel werknemers vinden het bijvoorbeeld fijn om deels vanuit huis te werken. Werkt je werknemer (deels) vanuit huis, dan heb je als werkgever de plicht om te zorgen voor een goede thuiswerkplek. Ook kun je je werknemers toestemming geven om deels vanuit het buitenland te  werken. Volgens de Wet flexibel werken moet dit wel om een land binnen de Europese Unie gaan. 
Nynke Hoogma, werkzaam in Product Development & HR bij Better Places, waardeert de flexibiliteit van haar werkgever om op een andere locatie te mogen werken: “We mogen een bepaalde periode in het jaar vanuit het buitenland werken. Het is fijn om dat vertrouwen te krijgen.”

Voorwaarden indienen verzoek

Het verzoek van je werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
-    Je werknemer moet minimaal 26 weken werkzaam zijn in je bedrijf;
-    Een eventueel vorig verzoek moet één jaar of langer geleden zijn ingediend;
-    Het verzoek moet tenminste twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk zijn ingediend. 

Inhoud verzoek

 Je werknemer moet in het verzoek de volgende informatie opnemen 
-    Vanaf welke datum je werknemer de wijziging wil doorvoeren;
-    Hoeveel uren je werknemer meer of minder wil werken;
-    Hoe je werknemer deze uren over de werkweek wil verdelen;
-    Op welke locatie je werknemer de werkzaamheden wil uitvoeren. 
Je werknemer hoeft geen reden voor het verzoek te geven. 

Reactie vanuit werkgever

Je moet uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum in overleg gaan met je werknemer over het verzoek. Vervolgens moet je schriftelijk reageren. Doe je dit niet, dan mag je werknemer gaan werken zoals in het verzoek staat. Je kunt het verzoek alleen weigeren als je daar een goede reden voor hebt. Redenen kunnen zijn:
-    Er is geen andere collega die het werk kan overnemen;
-    Er is geen ruimte in de personeelsformatie;
-    Er is niet voldoende geld of werk beschikbaar;
-    Het geeft problemen met het werkrooster;
-    De veiligheid in je bedrijf komt in gevaar;
-    Je hebt minder dan tien werknemers in dienst. 


Doet je werknemer een verzoek om de arbeidsduur te wijzigen om te kunnen zorgen voor kinderen jonger dan acht jaar? Of om te kunnen mantelzorgen? Dan geldt de voorwaarde van minimaal tien werknemers niet.

Heb je het verzoek met een goede reden geweigerd, dan mag je werknemer pas na één jaar een nieuw verzoek indienen. Je mag ook van de wens van je werknemer afwijken en een ander voorstel doen. De reden hiervoor moet je dan schriftelijk met je werknemer delen.