Gedeponeerde documenten

Gewaarmerkte en niet-gewaarmerkte documenten opvragen zoals statuten of fusie- en splitsingsakten.

Welke documenten kun je online bestellen?

 • Akte van oprichting (voorbeeld) en statuten.
 • Statutenwijziging.
 • Fusie- en splitsingsakten en voorstellen.

Bestel gedeponeerde documenten

Zoek op naam of KVK-nummer en bestel het gewenste product.

Tarieven

Een overzicht van de kosten vind je in het tarievenoverzicht

Veelgestelde vragen

 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) die na 1 juni 2013 zijn gedeponeerd (uitgezonderd verenigingen van eigenaars).
 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) van bv's en nv's die na 1 januari 2011 zijn opgericht.
 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) die al eerder telefonisch zijn aangevraagd bij ons Service Center. 

Niet alle documenten kun je online opvragen. Je kunt een afschrift van deze documenten opvragen via ons Service Center.

 • Algemene Voorwaarden: ondernemingen zijn niet verplicht om algemene voorwaarden te deponeren. Daarnaast kunnen ze de algemene voorwaarden ook bij de rechtbank deponeren. Lees meer over algemene voorwaarden in de FAQ hieronder. 
 • Aansprakelijkheids- en instemmingverklaringen, halfjaar- en kwartaalberichten, ontheffingen van deponering, lijst van deelnemingen, etc. 
 • Overige deponeringen zoals verklaringen m.b.t. aandelen (kapitaal) of verantwoordingsinformatie turboliquidatie.
 • Je kunt een verslag betalingen aan overheden (in CSV formaat) opvragen door een mail te sturen aan: BGUorder@kvk.nl o.v.v. aanvraag deponering betalingen aan overheden. Vermeld in de e-mail onderstaande gegevens.
  • Naam.
  • (Zakelijk) adres en woonplaats.
  • Eventueel een referentie (kostenplaats, afdeling etcetera).
  • Statutaire naam van het bedrijf waarvan je het verslag wilt opvragen.
  • KVK-nummer van het bedrijf.
  • Boekjaar.
  • De inhoud volmacht en de beperkende bepalingen van een functionaris. 

Je krijgt een kopie van het ingescande originele fusie- of splitsingsvoorstel. Eventueel kun je een gewaarmerkte versie opvragen.

 

Wat kan ik met een fusie- of splitsingsvoorstel?

 • Inzicht krijgen in de opzet van een voorgenomen fusie of splitsing.
 • Als crediteur voorafgaand aan het plaatsvinden van de splitsing of fusie aan de betrokken rechtspersoon zekerheid vragen over de voldoening van je vordering.
 • Beoordelen of je bij de griffie van de rechtbank verzet wilt aantekenen tegen de fusie of splitsing.

Het voorstel voor een fusie of splitsing kun je minimaal één maand na publicatie via onze website opvragen. Dit is de termijn waarin je verzet aan kunt tekenen (voor grensoverschrijdende fusies of splitsingen is dat drie maanden). Daarna blijft het voorstel beschikbaar tot het wordt ingetrokken of tot de fusie of splitsing een feit is. Dit is meestal binnen zes maanden na publicatie.

 

De bijbehorende jaarrekeningen worden niet bij het fusie- of splitsingsvoorstel geleverd. Je kunt deze jaarrekeningen online opvragen via onze website.

Je krijgt:

 • de algemene voorwaarden van een bedrijf, 
 • de inkoopvoorwaarden,
 • de vervallen voorwaarden.

Hiermee kun je: 

 • direct zien onder welke voorwaarden je zakenpartner levert of inkoopt,
 • Bekijken welke afspraken gelden voor betalingen.
 • Duidelijkheid krijgen over de garantie en aansprakelijkheid.