Corona

Branches over de 1,5 metereconomie

1,5 meter afstand houden van elkaar is 1 van de maatregelen in de strijd tegen corona. Branches spelen hier verschillend op in. Een hovenier werkt maximaal 5 minuten samen met zijn collega binnen 1,5 meter afstand. En een winkelier kiest voor thuisbezorging via een lokaal samenwerkingsplatform.

De verwachting is dat de 1,5 metersamenleving langere tijd aanhoudt. Ook als het kabinet de coronamaatregelen versoepelt. Premier Mark Rutte heeft brancheorganisaties opgeroepen om met voorstellen te komen voor invulling van de 1,5 metereconomie. Zij werken hiervoor protocollen uit, om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, en bieden ondersteuning aan hun leden. Als een sector gesloten is, kan een bedrijf zich met een protocol alvast voorbereiden. KVK vult dit artikel aan als deze protocollen bekend zijn. Rabobank concludeert na onderzoek dat bijna 90% van de economische activiteit in Nederland mogelijk is met 1,5 meter afstand tot anderen.

VNO-NCW

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “We zullen nog een tijd met de 1,5 meterregel moeten werken om verspreiding van het virus te voorkomen. Zeker in de opstartfase, als gesloten sectoren weer voorzichtig open kunnen. Met goede protocollen - waarvan er nu tientallen klaar zijn - kunnen we dit voor veel sectoren in goede banen leiden. Ook zullen veel sectoren dan nog steeds verliesgevend zijn. Als je in plaats van 10 man in je kroeg nog maar een paar gasten binnen mag laten, dan lijd je verlies. Dit vraagt dus een vorm van compensatie waar we met de overheid naar moeten kijken.”

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vertegenwoordigt bijna 20.000 horecaondernemers met ruim een kwart miljoen medewerkers. KHN heeft op basis van de aangekondigde maatregelen van het kabinet per 1 juni het protocol Heropening Horeca opgesteld, met voorstellen voor randvoorwaarden waarbinnen horecaondernemers de 1,5 metereconomie invulling kunnen geven.

KHN heeft hierbij duidelijk kanttekeningen geplaatst. Volgens KHN ‘is duidelijk dat ‘social distancing’ en 1,5 meter afstand voorlopig leidend is als de horeca straks weer opengaat. Maar 1,5 meter afstand houden is in flink wat situaties technisch onmogelijk. Voor de meeste horecazaken zal het financieel ook niet rendabel zijn’. “De gevolgen van de coronacrisis voor onze branche zijn ongekend”, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van KHN. “Wij doen er alles aan om horecaondernemers te helpen om deze storm te doorstaan. De afgelopen weken heeft KHN keihard gelobbyd voor aanvullende steunmaatregelen. De meeste ondernemers zijn dusdanig hard geraakt dat er geen tijd is voor lange bureaucratische processen. De pijn is nu en dus moeten de oplossingen ook nu komen. Daarom heeft KHN een noodplan opgesteld en ik ben blij dat met aangekondigde maatregelen op 20 mei, er voorzichtig perspectief wordt geboden voor de sector. Ik vertrouw er op dat het kabinet zo snel mogelijk met praktische en werkbare oplossingen komt, om de maatregelen zo snel mogelijk te implementeren.”
Hoe open je op 1 juni 2020 veilig je horecazaak op 1,5 meter? Check of je op het juiste spoor zit.

Detailhandel

Koninklijke INretail, brancheorganisatie voor 13.000 winkels in non-food, werkt volgens het protocol Veilig winkelen en het branchespecifieke protocol voor diverse branches. Omdat kopen in een tuincentrum echt anders is dan winkelen in de binnenstad. Ondernemers kunnen met het brancheprotocol en de bijbehorende checklist hun winkels zo optimaal klaarmaken voor de 1,5 metereconomie.

“Winkelen wordt anders, meer doelgericht en meer lokaal door de richtlijnen van de overheid”, zegt directeur Jan Meerman. “Altijd geldt: hoe meer aandacht voor de klant in het hele koopproces, hoe positiever de ervaring wordt. In de 1,5 metereconomie is dit extra belangrijk. Vanaf thuis online bij de klant tot en met de winkelaankoop, of thuisbezorging dankzij een lokaal samenwerkingsplatform.”

Zakelijke dienstverlening

Platform Zakelijke Ondernemers (PZO), werkt voor 20.000 zzp’ers in de zakelijke dienstverlening. “Voor veel zelfstandigen is op 15 maart 2020 hun werk van het een op het andere moment volledig weggevallen. Dat doet pijn en dan heb je iemand nodig die voor je in de bres springt”, legt Margreet Drijver, directeur van PZO uit. “We kijken ook vooruit. Hoe ziet de wereld er straks uit? Wat betekent dat voor het inkomen van veel zelfstandigen en voor de inrichting van hun werk? Hoe kunnen ze inspelen op het ‘nieuwe normaal’, vernieuwen, nieuwe diensten en producten ontwikkelen en hoe kunnen ze dat eventueel ook samen met anderen doen? Maak van de nood een deugd.”

Klusbedrijven

Branchevereniging voor klussenbedrijven Vlok heeft 1.000 aangesloten klusbedrijven. Deze bedrijven werken volgens het protocol Samen Veilig Doorwerken. “Juist in deze tijd van onzekerheid en (gezondheids)risico’s is het van groot belang duidelijke afspraken te maken”, vertelt Dennis Kosten, directeur van Vlok. Informeer vooraf bij je opdrachtgever of er gewerkt kan worden en maak concrete afspraken over 1,5 meter afstand, hygiëne en de eventuele consequenties hiervan op doorlooptijd en materiaalleveranties.

Garagebedrijven, rijschoolhouders, fietsenwinkels

BOVAG vertegenwoordigt 14 sectoren met in totaal 9.000 bedrijven, van garagebedrijven en fietsenwinkels tot rijscholen. Sommige sectoren, zoals rijscholen, liggen voor 100% stil. Andere sectoren hebben hun daling tot 25% weten te beperken. “Onze leden houden over het algemeen rekening met een daling van bijna 50% van de omzet”, vertelt voorzitter Han ten Broeke. “Het zicht op de 1,5 metereconomie nodigt uit tot creativiteit.

Rijscholen kunnen momenteel veilig werken als zij zich houden aan de richtlijnen in dit protocol.

BOVAG adviseert ondernemers om ook aan hun toekomst te denken in het postcoronatijdperk. “Samen met aangesloten ondernemers hebben we hiervoor een Corona-Taskforce opgericht. We helpen onze leden om veilig en slim om te gaan met de coronacrisis; nu én daarna”, legt Ten Broeke uit.

Hoveniers en groenvoorzieners

Branchevereniging VHG vat het protocol Samen Veilig Doorwerken samen in een overzichtelijk handvat. VHG adviseert bedrijven in groenvoorziening om zo veel mogelijk alleen te reizen naar een klus. Gezamenlijk gebruikte apparatuur moeten ze regelmatig reinigen en desinfecteren. Voor sommige klussen is dicht bij elkaar werken noodzakelijk. VHG adviseert bij deze klussen niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van elkaar te werken.

Sportscholen

NLActief met ruim 1000 aangesloten sportscholen, heeft een duidelijke invulling voor sporten op 1,5 meter afstand. Sportscholen voeren regie over het aantal mensen in een accommodatie met een app of pasjessysteem. Leden reserveren bijvoorbeeld via een app een bepaald tijdslot. In de accommodatie komt een looproute. Sportschoolhouders kunnen toestellen afplakken om 1,5 meter afstand te garanderen, kleedkamers afsluiten en de toestellen vaker reinigen. Bij groepslessen bakent de instructeur op de vloer af waar mensen mogen staan.

Leveranciers van bouwmachines en transportmaterieel

BMWT, belangenbehartiger van 96 leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel ziet dat de behoefte om veilig met machines te kunnen werken onveranderd groot is. Wel worstelen de ondernemers met het feit dat klanten bezoekers weren of denken dat zaken niet corona-veilig kunnen worden uitgevoerd. Met het protocol Samen Veilig Doorwerken en een appendix geeft BMWT handvatten om te zorgen dat dit wel kan. Daarnaast gaat het protocol in op de mogelijkheid om verantwoord machines te kunnen blijven kopen/verkopen en gebruikerstrainingen te geven. Uitgangspunt hierbij is voorkomen dat mensen elkaar op welke manier dan ook besmetten.

“Veilig werkmaterieel dat zonder onderbrekingen kan worden ingezet, is belangrijk om de Nederlandse bedrijvigheid en samenleving draaiende te houden”, zegt directeur Jan Holmes. “BMWT-monteurs zetten zich daar graag voor in. Onder normale omstandigheden, en juist in een bijzondere tijd als deze. Dat kan ook, indien de juiste veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het protocol worden toegepast.”

Kunstencentra, muziekscholen en volksuniversiteiten

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Onder de 146 leden bevinden zich centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen, docentencollectieven en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst en cultuur. Cultuurconnectie beheert een microsite met relevante informatie over de coronacrisis. En ze ontwikkelt in samenwerking met partners een branchespecifiek coronaprotocol met informatie over werken op een veilige en verantwoorde manier, gebaseerd op de landelijke richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.

Beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening

Transport en Logistiek Nederland behartigt de belangen van 5.000 bedrijven in het beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening op lokaal/regionaal, nationaal en internationaal niveau. In de sector transport en logistiek is een fors aantal bedrijven dat (nog) geen gebruik kan maken van de overheidsregelingen voor financiële steun. Terwijl in deelsectoren de omzet soms is gedaald met tientallen procenten tot zelfs meer dan driekwart. TLN zet in op aanpassing van de overheidsregels om onevenwichtigheden in de regelgeving weg te werken.

De sector (werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk), heeft samen met de overheid een werkbaar protocol opgesteld zodat veilig werken, met inachtneming van de criteria van het RIVM, mogelijk is. Dit geldt voor nu, maar is ook leidraad voor het werken in de 1,5 metereconomie. “De veiligheid van werknemers staat hierbij voorop. Tegelijkertijd willen we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk kan worden doorgewerkt. Behoud van werk en inkomen en het voorkomen van faillissementen is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen”, zegt Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek, namens de hele sector.

Uitvaartondernemingen

Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) maakt zich sterk voor de belangen van de uitvaartbranche. Een coronaprotocol is in de maak. BGNU werkt voorlopig met algemene adviezen. “De uitvaartbranche valt (nog steeds) niet onder de zorgsector, waardoor onze medewerkers niet getest kunnen worden”, stelt Heidi van Haastert, directeur branchebureau BGNU. “Uitvaartondernemingen werken dagelijks met groepen mensen. Per uitvaart zijn dit maximaal 30 belangstellenden. Gemiddeld zijn er 2 uitvaarten per dag, en in de regio Brabant wel 6 uitvaarten per dag. Werknemers staan onder hoge druk. Ze worden bijvoorbeeld geconfronteerd met familieleden met lichte coronaverschijnselen, die graag willen komen. De RIVM staat toe dat eerstegraads familieleden met lichte verschijnselen de uitvaart toch mogen bijwonen. En door de lockdown verliezen uitvaartondernemers inkomen omdat hun restaurantpersoneel op de bank zit. En de lonen moeten toch worden doorbetaald.”

Bedrijfshulpverlening

Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN),vertegenwoordiger van opleidings- en adviesbedrijven op het gebied van BHV en brandveiligheid, heeft met partners een protocol opgesteld om EHBO- en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe 1,5 metermaatschappij. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen hoe een EHBO- of BHV-cursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt. In veel beroepsbranches is het verplicht om een EHBO of BHV-cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV-ers, pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten, paramedici en burgerhulpverleners. “Het is voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebben van eerste hulp en bedrijfshulpverlening”, vertelt Dave Harmsen van der Vliet, vicevoorzitter van BVBN. “Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld bij een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.”

Zwembaden en Zwemscholen

Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) benadrukt het groot maatschappelijk belang van zwemmen. “Zwemmen biedt volop kansen om mensen een leven lang in beweging te laten blijven”, zegt Maaike Rouw, communicatieadviseur van WiZZ. “De zwemsport levert een belangrijke bijdrage aan (top)sportambities van Nederland. Goed zwemonderwijs is van levensbelang voor het voorkomen van verdrinkingen.” WiZZ verenigt alle werkgevers van zwembaden en zwemscholen om dat samen met alle medewerkers te bereiken.

WiZZ heeft samen met partners het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport. In het belang van de gezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers zullen zwembadinrichtingen de maatregelen in het protocol uitvoeren en handhaven. Daarnaast is naleving van de regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk. “Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier gebruik kan maken van de zwembaden. Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad.”

Protocollen

Een branchevereniging in een sector stelt een protocol op. Daarbij worden zij vaak ondersteund door VNO-NCW, MKB Nederland en de vakbonden. De overheid adviseert de brancheverenigingen daarbij. Protocollen hebben geen juridische status. Een protocol is een uitwerking van de hoofdnormen en maatregelen naar de praktijk van de werkvloer. Het kabinet bekijkt of het algemene besmettingsrisico is gedaald en besluit of sectoren weer open mogen. Als sectoren weer open gaan, betekent dit meer drukte in het openbaar vervoer en in de openbare ruimte. Deze factoren wegen mee in het besluit van het kabinet. Een goed protocol betekent dus nog geen groen licht om open te gaan.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage