Corona

Corona: ondernemen in de grensstreek

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 2 jun 2020
  • 7 min lezen
  • 19.4K
Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles.

Nederlandse regelingen in de grensstreek

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo)

Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opengesteld (Tozo). De Tozo bestaat uit 2 delen: ondersteuning voor je levensonderhoud en een lening voor je bedrijfskapitaal. Deze regeling is voor zelfstandigen die in Nederland wonen en werken.

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. De aanvullende voorwaarden voor deze groep zijn op 1 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. België en Duitsland hanteren net als Nederland het ‘territorialiteitsbeginsel’ (het woonland bepaalt de geldige wetten en regelingen) voor de reguliere bijstand voor levensonderhoud. In die zin is er sprake van een sluitend systeem.

  • Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal van maximaal 10.157 euro. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.
  • Woon je in Nederland, maar heb je je bedrijf over de grens? Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Een aanvraag hiervoor dien je in bij je woongemeente. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van jouw bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.

Op 1 juni 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in gegaan. De Tozo-regeling wordt, met aangepaste voorwaarden, met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. Deze verlengde regeling heet Tozo 2.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

In Nederland vervangt de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. De NOW is een ondernemingsregeling. Heeft je bedrijf een Nederlands vestigingsadres? Dan is NOW mogelijk. Als je bedrijf over de grens is gevestigd, maar je werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, kan je ook NOW aanvragen voor deze werknemer.

Op 28 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling, met aangepaste voorwaarden, 4 maanden verlenging krijgt tot eind september 2020. De verlengde regeling NOW 2.0 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Woon je in België of Duitsland, maar heb je een fysieke onderneming in Nederland die door de coronamaatregelen van de overheid in de problemen is? Dan kan je eenmalig 4.000 euro tegemoetkoming vragen voor je vaste lasten. Een van de voorwaarden is dat je onderneming een fysieke vestiging in Nederland heeft waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. Lees meer over het aanvragen van de compensatieregeling getroffen sectoren.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is vanaf half juni 2020 de opvolger van de TOGS. Mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis kunnen, wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt, tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden vragen om vaste lasten op te kunnen blijven brengen. RVO voert de TVL uit. De regeling geldt vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

Overig

Als je over de grens woont, maar in Nederland belasting betaalt kan je ook gebruik maken van de regelingen van de Belastingdienst. Zoals 'bijzonder uitstel van betaling' en 'verlaging van de voorlopige aanslag'. Op 28 mei 2020 is de periode van uitstel verlengd. De versoepeling geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

In sommige gevallen kunnen Nederlandse ondernemers die over de grens wonen of werken gebruik maken van steunmaatregelen in België of Duitsland.

De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen in de grensregio. Check in dit artikel verdere maatregelen die het kabinet in Nederland neemt. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door in noodpakket 2.

Loonbelastingen en grensarbeiders

Door de coronacrisis werken zo veel mogelijk werknemers vanuit huis. Of zij zitten noodgedwongen thuis met behoud van salaris. Als je werknemers hebt die in Duitsland wonen en nu thuiswerken, kan je Nederlandse loonbelasting blijven inhouden op het salaris. Als je werknemers hebt die noodgedwongen thuis zitten, verandert er niets voor het inhouden en afdragen van de loonbelasting.

Steunmaatregelen België

Overbruggingsuitkering

Woon je in Nederland, maar werk je als zelfstandige in Vlaanderen? In België kan je een overbruggingsuitkering van het sociaalverzekeringsfonds aanvragen. Daarvoor moet je wel als zelfstandige in België je sociale bijdrage in hoofdberoep betalen aan het sociaalverzekeringsfonds. Ook moet je niet al een ander vervangingsinkomen ontvangen.

Normaal gesproken is de overbruggingsuitkering alleen mogelijk als je in België werkt en woont. Het is nu tijdelijk ook mogelijk voor zelfstandigen die over de grens wonen om deze uitkering aan te vragen.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een overbruggingsuitkering. Daarnaast kan je bij je fonds 'Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen' uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen aanvragen.

Woon je in Nederland en heb je een bedrijf in België? Doe dan eerst een beroep op het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Pas daarna kun je overgaan tot bijstandsverlening op grond van Tozo. De Belgische uitkering telt mee als inkomen bij het bepalen van het recht op en de hoogte van de bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

Corona hinderpremie

Heb je een bedrijf in Vlaanderen dat door de corona-maatregelen is gesloten? Dan kom je in aanmerking voor een corona-hinderpremie. Dat is een eenmalig bedrag van

  • 4.000 euro voor bedrijven die door federale maatregelen verplicht volledig moeten sluiten, of
  • 2.000 euro voor bedrijven die door federale maatregelen alleen in het weekend verplicht moeten sluiten

In sommige gevallen hebben ondernemers recht op een extra premie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. Je kunt de corona hinderpremie online aanvragen.

Corona compensatiepremie

Ondernemers met een bedrijf in Vlaanderen die niet hoeven sluiten, maar wel meer dan 60% omzet verliezen kunnen een compensatiepremie aanvragen. Dit is een eenmalig bedrag van 3.000 euro. Kijk voor meer informatie op de website van de Vlaamse overheid.

Leefloon

Woon je in België en werk je als zelfstandige in Nederland? Dan kan je mogelijk leefloon aanvragen. Dit is de standaard, niet verruimde, vorm van bijstand voor levensonderhoud in België, die beperkt is tot inwoners van België. Of je in aanmerking komt voor leefloon is afhankelijk van je situatie. Je kan dit nagaan bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de gemeente waar je woont.

Overzichten regelingen Vlaanderen, Brussel en Wallonië

De verschillende overheden in België nemen nog meer maatregelen om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. Zoals het uitstel van betalingen van belastingen en werktijdverkorting. Een volledig overzicht van de steunmaatregelen voor bedrijven vind je op onderstaande websites. Deze informatie is ook relevant voor Nederlandse ondernemers die duurzaam vanuit een vaste vestiging in België ondernemen. 

Grensovergang België

Met het Ministerieel Besluit van 30 mei 2020 heeft België de grenzen met Nederland weer opengesteld. De regering roept wel op verplaatsingen te beperken tot het noodzakelijke. De vaste grenscontroles vervallen. Mobiele controles op het afstand houden, op het samenscholingsverbod en op de aanwezigheid op het grondgebied blijven actief.

Lees op de website van de RVO.nl alle veelgestelde vragen over ondernemen in België en het coronavirus.

Steunmaatregelen Duitsland

In Duitsland neemt de overheid verschillende steunmaatregelen om ondernemers te helpen in deze crisistijd. Op de website van de Duitse overheid vind je een actueel overzicht van alle maatregelen uit het steunpakket (Duits). Als je vragen hebt over je Duitse onderneming en Duits spreekt, kan je bellen met de speciale coronavirus-hotlines voor ondernemers.

Het Grensinfopunt houdt nieuws bij over Duitse maatregelen en wat het betekent voor ondernemers in de grensstreek. Lees daar de laatste informatie. De Sociale Verzekeringsbank houdt een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen en bedrijven in de grensregio. Zoals werktijdverkorting, noodcompensatie en uitkeringen.

Grensovergang Duitsland

De grenzen met Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk zijn weer open. De grens tussen Nederland en Duitsland was al open. Tot 15 juni 2020 blijft de grenspolitie, met uitzondering van Luxemburg, steekproefsgewijs reizigers controleren. De controle is minder intensief en grensgangers hoeven niet langer met documenten (zoals de Pendlerbescheinigung) te onderbouwen waarom zij de grens over moeten. Duitsland uit de wens om medio juni weer vrij verkeer in de Europese Unie (EU) toe te staan. Mocht het aantal besmettingen in korte tijd na de aanpassingen weer stijgen, dan worden de veranderingen mogelijk teruggedraaid. Meer informatie over het reisadvies van en naar Duitsland vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees ook de veelgestelde vragen op de website van RVO over ondernemen in Duitsland en het coronavirus.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.
Redactie KVK

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage