Corona

Corona: ondernemen in de grensstreek

  • Alles over
  • Redactie KVK
  • Bijgewerkt 11 feb 2021
  • 8 min lezen
  • 21.4K
Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles.

Nederlandse regelingen in de grensstreek

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo)

Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opengesteld (Tozo 1). De Tozo bestaat uit 2 delen: ondersteuning voor je levensonderhoud en een lening voor je bedrijfskapitaal. Deze regeling is voor zelfstandigen die in Nederland wonen en werken.

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. De aanvullende voorwaarden voor deze groep zijn op 1 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. België en Duitsland hanteren net als Nederland het ‘territorialiteitsbeginsel’ (het woonland bepaalt de geldige wetten en regelingen) voor de reguliere bijstand voor levensonderhoud. In die zin is er sprake van een sluitend systeem.

  • Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal van maximaal 10.157 euro. Dit maximaal te lenen bedrag geldt voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.
  • Woon je in Nederland, maar heb je je bedrijf over de grens? Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Een aanvraag hiervoor dien je in bij je woongemeente. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van je bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.

Tozo 1 liep eind mei af, Tozo 2 eind september 2020. De Tozo krijgt met aangepaste voorwaarden, opnieuw een vervolg. Binnen het derde steunpakket loopt Tozo 3 van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. Over Tozo 4 komt begin 2021 meer informatie beschikbaar.

Op de website van de gemeente Maastricht staan de belangrijkste regelingen voor grensondernemers.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

In Nederland vervangt de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. De NOW is een ondernemingsregeling. Heeft je bedrijf een Nederlands vestigingsadres? Dan is NOW mogelijk. Als je bedrijf over de grens is gevestigd, maar je werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, kun je ook NOW aanvragen voor deze werknemer.

NOW 1 en 2 kun je niet meer aanvragen. NOW wordt onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met 30 juni 2021. NOW 3 is in 3 subsidieblokken van 3 maanden ingedeeld. Het UWV voert de regeling uit.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Mkb-bedrijven en zzp’ers die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis kunnen, wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt, tot 90.000 euro tegemoetkoming vragen om vaste lasten op te kunnen blijven brengen. De TVL regeling is verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die een terugval hebben gehad in hun inkomsten door het coronavirus en geen aanspraak kunnen maken op andere coronaregelingen. TONK valt net als Tozo onder sociale bijstand en kan niet toegekend worden als je buiten Nederland woont.

Overig

Als je over de grens woont, maar in Nederland belasting betaalt kun je ook gebruikmaken van de regelingen van de Belastingdienst. Zoals 'bijzonder uitstel van betaling' en 'verlaging van de voorlopige aanslag'.

In sommige gevallen kunnen Nederlandse ondernemers die over de grens wonen of werken gebruikmaken van steunmaatregelen in België of Duitsland.

De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen in de grensregio. Check in dit artikel verdere regelingen die het kabinet in Nederland biedt.

Loonbelastingen en grensarbeiders

Door de coronacrisis werken zo veel mogelijk werknemers vanuit huis. Of zij zitten noodgedwongen thuis met behoud van salaris. Als je werknemers hebt die in Duitsland of België wonen en nu thuiswerken, kun je Nederlandse loonbelasting blijven inhouden op het salaris. Als je werknemers hebt die noodgedwongen thuis zitten, verandert er niets voor het inhouden en afdragen van de loonbelasting. Nederland heeft met Duitsland en België aanvullende afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Steunmaatregelen België

Overbruggingsuitkering

Woon je in Nederland, maar werk je als zelfstandige in Vlaanderen? In België kun je een overbruggingsuitkering van het sociaalverzekeringsfonds aanvragen. Daarvoor moet je wel als zelfstandige in België je sociale bijdrage in hoofdberoep betalen aan het sociaalverzekeringsfonds. Ook moet je niet al een ander vervangingsinkomen ontvangen.

Normaal gesproken is de overbruggingsuitkering alleen mogelijk als je in België werkt en woont. Het is nu tijdelijk ook mogelijk voor zelfstandigen die over de grens wonen om deze uitkering aan te vragen.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een overbruggingsuitkering voor levensonderhoud en de heropstart van je bedrijf. Daarnaast kun je bij je fonds 'Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen' uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen aanvragen.

Woon je in Nederland en heb je een bedrijf in België? Doe dan eerst een beroep op het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Pas daarna kun je overgaan tot bijstandsverlening op grond van Tozo. De Belgische uitkering telt mee als inkomen bij het bepalen van het recht op en de hoogte van de bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

Leefloon

Woon je in België en werk je als zelfstandige in Nederland? Dan kun je mogelijk leefloon aanvragen. Dit is de standaard, niet verruimde, vorm van bijstand voor levensonderhoud in België, die beperkt is tot inwoners van België. Of je in aanmerking komt voor leefloon is afhankelijk van je situatie. Je kunt dit nagaan bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de gemeente waar je woont.

Overzichten regelingen Vlaanderen, Brussel en Wallonië

De verschillende overheden in België nemen nog meer maatregelen om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. Zoals het uitstel van betalingen van belastingen en werktijdverkorting. Een volledig overzicht van de steunmaatregelen voor bedrijven vind je op onderstaande websites. Deze informatie is ook relevant voor Nederlandse ondernemers die duurzaam vanuit een vaste vestiging in België ondernemen. 

Grensovergang België

Het coronavirus is in Nederland en andere landen nog onvoldoende onder controle. Blijf daarom zoveel mogelijk thuis. Het aantal besmettingen met het coronavirus is hoog in België. Tot 1 april 2021 zijn recreatieve en toeristische reizen van en naar België verboden. Strikt noodzakelijke reizen zijn mogelijk onder strenge voorwaarden. Dit mag alleen als je in het bezit bent van een verklaring op eer. De maatregelen en het reisadvies verschillen per regio. Bekijk voor je vertrek de website van het ministerie van Buitenlandse Zakenen volg de aanwijzingen van de lokale overheid op.

De Euregio Maas-Rijn ontwikkelde een hulpmiddel. Zo zie je in een paar klikken of je reis naar België gevolgen heeft. Ook wordt duidelijk welke maatregelen je moet nemen bij je terugkeer in Nederland.

RVO.nl beantwoordt veelgestelde vragen over ondernemen in België en het coronavirus.

Steunmaatregelen Duitsland

In Duitsland neemt de overheid verschillende steunmaatregelen om ondernemers te helpen in deze crisistijd. Op de website van de Duitse overheid vind je een actueel overzicht van alle maatregelen uit het steunpakket (Duits). Als je vragen hebt over je Duitse onderneming en Duits spreekt, kun je bellen met de speciale coronavirus-hotlines voor ondernemers.

Woon je in Duitsland, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan heb je mogelijk recht op ondersteuning vanuit de ‘Grundsicherung’ (Arbeitslosengeld II of Sozialgeld). Meer informatie vind je op de website van het ‘Bundesagentur für Arbeit’.

Het Grensinfopunt houdt nieuws bij over Duitse maatregelen en wat het betekent voor ondernemers in de grensstreek. Lees daar de laatste informatie. De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen en bedrijven in de grensregio. Zoals werktijdverkorting, noodcompensatie en uitkeringen.

Grensovergang Duitsland

Het coronavirus is in Nederland en andere landen nog onvoldoende onder controle. Blijf daarom zoveel mogelijk thuis. Duitsland heeft een hoog aantal besmettingen met het coronavirus. Reis alleen naar Duitsland als het noodzakelijk is. Bij terugkeer in Nederland ga je 10 dagen in thuisquarantaine. In Duitsland geldt vanaf 16 december 2020 een lockdown. Alle niet-levensnoodzakelijke winkels moeten sluiten. Horecagelegenheden, bioscopen, theater- en concertgebouwen waren al gesloten. Ook zijn toeristische overnachtingen niet meer toegestaan. De maatregelen zijn grotendeels verlengd tot en met 7 maart 2021. Kappers mogen vanaf 1 maart wel weer open. Dat geldt ook voor andere bedrijven die lichaamsverzorging aanbieden, zoals voetverzorgingssalons. Schoonheidssalons, nagelstudio's en tatoeëerders blijven dicht.

In de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen mogen grensbewoners en andere bezoekers uit Nederland onder bepaalde voorwaarden Duitsland kort bezoeken. Voor het grensverkeer tussen Duitsland en Nederland geldt de ‘kleine grensverkeer’-regeling. Dit houdt in dat personen die korter dan 24 uur in de deelstaat Noordrijn-Westfalen of Nedersaksen verblijven, uitgezonderd zijn van de test- en quarantaineverplichtingen. Vanaf 25 januari 2021 gelden in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen nieuwe regels met betrekking tot het dragen van een medisch mondkapje. De nieuwe regels gelden onder andere in winkels en in het openbaar vervoer. De Euregio Maas-Rijn ontwikkelde een hulpmiddel. Zo zie je in een paar klikken of je reis naar Duitsland (NRW) gevolgen heeft. Ook wordt duidelijk welke maatregelen je moet nemen bij je terugkeer in Nederland.

Meer informatie over het reisadvies van en naar Duitsland en de 'kleine grensverkeer-regeling' vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Duitstalige informatie over de coronamaatregelen per deelstaat vind je op de website van de Bondsregering. De maatregelen kunnen van de ene op de andere dag veranderen. Check dit voor je vertrek.

Lees ook de veelgestelde vragen op de website van RVO.nl over ondernemen in Duitsland en het coronavirus.

App CoronaMelder

Steeds meer Nederlanders installeren de CoronaMelder app op hun telefoon. De CoronaMelder werkt vanaf begin december samen met andere Europese corona-apps. Zo ook met de Duitse Corona-Warn-App.

Wanneer je de CoronaMelder op je telefoon hebt, ontvang je nu ook meldingen als je langere tijd bij een Duitse relatie in de buurt bent geweest, die later een positieve testuitslag krijgt. Deze Duitse relatie moet wel de Corona-Warn-App op zijn telefoon geïnstalleerd hebben.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.
Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage