Corona

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 4 mrt 2021
 • 2 min lezen
 • 44.6K
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Status regeling

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. In sommige gemeenten is het TONK-loket al open. Naar verwachting kan aanvragen overal vanaf half maart.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

 • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Inhoud

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je in de meeste gevallen niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Voorwaarden

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

 • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
 • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
 • Gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen.
 • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Aanvraagproces

Je kunt naar verwachting vanaf half maart 2021 TONK aanvragen bij alle woongemeentes.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage