Corona

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 27 mei 2021
 • 2 min lezen
 • 90.6K
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. Bieden andere regelingen of uitkeringen, zoals Tozo, je te weinig steun? Dan kun je TONK aanvragen.

Status regeling

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 september 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

 • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Inhoud

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je in de meeste gevallen niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Voorwaarden

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

 • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
 • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
 • Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente verschillen.
 • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Inkomsten die niet meetellen

Aanvraagproces

Je kunt TONK aanvragen bij je woongemeente.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage