Corona

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 7 mei 2021
 • 9 min lezen
 • 317.8K

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers met minimaal 30% omzetverlies bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is minimaal 1.500 euro en maximaal 600.000 euro. Voor een aantal sectoren gelden binnen de TVL aanvullende tegemoetkomingen.

De verlengde TVL-regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl. Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Status regeling

Op dit moment geldt de TVL Q1 2021. Deze tranche loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Aanvragen kan tot 18 mei 2021, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van 1 april tot en met 30 juni 2021 geldt de TVL Q2 2021. Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2021.

Voor de detailhandel, reissector, land- en tuinbouw en evenementenbranche zijn aanvullende regelingen getroffen binnen de TVL.

Het subsidiepercentage voor TVL Q1 2021 is 85%. In het 2e kwartaal wordt dit percentage verhoogd naar 100%.

Extra onderzoek SBI-code

RVO gaat voor TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021 extra onderzoek doen bij TVL-bezwaren over aantoonbare andere activiteiten op 15 maart 2020. Het gaat dan om bezwaren in de volgende situaties:

 • Je nevenactiviteit in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020 was feitelijk je hoofdactiviteit. RVO zal je om bewijsstukken vragen.
 • Je hoofdactiviteit stond al in je bedrijfsomschrijving in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code.
 • Je had op 15 maart een SBI-code die niet aansloot op je bedrijfsomschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Je situatie is aantoonbaar anders dan je bedrijfsomschrijving het KVK Handelsregister op 15 maart 2020. Als je aan RVO kunt laten zien wat de juiste hoofdactiviteiten waren op 15 maart 2020, dan heeft RVO de bevoegdheid om af te wijken van wat er op die datum in het KVK Handelsregister stond.

Let op: je inschrijving in het KVK Handelsregister wijzigt niet met deze procedure.

Hoe je bezwaar aantekent of een herzieningsverzoek indient kun je navragen bij RVO.

Doelgroep

De TVL Q1 2021 is gericht op ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

De tegemoetkoming geldt voor mkb-bedrijven en niet mkb-bedrijven.. Uitgezonderd zijn krediet- en financiële instellingen met SBI-code 64, 64.9, 65 en 66.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen gemaakt, om te voorkomen dat ondernemers onterecht worden uitgesloten. Die uitzonderingen, die dus wél in aanmerking komen, zijn:

 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun nevenactiviteit in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 64.2, 64.30.3, 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299, 66.30 of 70.1. Voorwaarde is dat het bedrijf op basis van de hoofdactiviteit toegang heeft tot de TVL.
 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun hoofd- of nevenactiviteit in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven met de SBI-code: 66.21 of 66.22. Voorwaarde is dat het bedrijf daarnaast geen activiteiten uitvoert die uitgesloten zijn van de TVL.
 • Bedrijven die op 15 maart 2020 met hun hoofdactiviteit onder SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.1 in het KVK Handelsregister stonden ingeschreven, kunnen alleen TVL aanvragen als de nevenactiviteit toegang heeft tot de TVL. De subsidie wordt berekend met het vastelastenpercentage van de nevenactiviteit.

Inhoud

TVL Q1 2021 helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming dekt 85% van de berekende vaste lasten en is bedoeld voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor niet mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Mkb-bedrijven tot 250 werknemers ontvangen een subsidie van maximaal 550.000 euro. Niet mkb-bedrijven ontvangen maximaal 600.000 euro. Om in aanmerking te komen moet het bedrijf in het 1e kwartaal van 2021 minimaal 1.500 euro aan vaste lasten hebben, en minimaal 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 1e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 1e kwartaal van 2019.

Wil je weten hoe hoog de tegemoetkoming voor jouw bedrijf ongeveer wordt?  Maak gebruik van de adviestool TVL van RVO.

Bedrijven die na 31 december 2018 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister gebruiken voor het vaststellen van hun referentieomzet een afwijkende periode. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in deze periode te vergelijken met de omzet die je verwacht in dezelfde periode in 2021.

Bedrijven die na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 zijn gestart kunnen een minimale subsidie van 1.500 euro ontvangen. Hiervoor moet je verklaren dat je vaste lasten van januari tot en met maart 2021 minstens 1.500 euro zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TVL moet je onderneming aan deze voorwaarden voldoen:

 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft in de periode januari tot en met maart 2021 minimaal 1.500 euro vaste lasten. Je vaste lasten bereken je zo: referentieomzet x aandeel vaste lasten in %. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten. Je werkelijke vaste lasten hoef je niet aan te tonen.
 • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet ingeschreven in het KVK Handelsregister met een inschrijfdatum vóór 15 maart 2020.
 • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Uitzonderingen op de vestigingseis zijn:
  • horecabedrijven met SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.30 en 51.10
  • markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9
  • taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1
  • auto- en motorrijscholen met SBI-code 85.53
  • kermisattracties met SBI-code 93.2.12
  • Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10
  • binnenvaart met SBI-code 50.40
  • zee- en kustvaart met SBI-code 50.20
  • goederenvervoer over de weg met SBI-code 49.41
  • verhuisvervoer met SBI-code 49.42
  • post- en koeriersdiensten met SBI-code 53.10 en 53.20
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is geen financiële instelling.
 • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 1.800.000 euro bruto aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en bedrijven in de primair productie van landbouwproducten. Ontvangen NOW telt niet mee in het maximale bedrag van 1.800.000 euro aan overheidssteun.
 • Als je bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor meerdere activiteiten, dan telt alleen de hoofdactiviteit. Het totale omzetverlies wordt meegerekend.

Aanvraagproces

De TVL 1 en TVL Q4 2020 regelingen zijn inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL-regeling geldt tot en met 30 juni 2021.

 • TVL Q4 2020: liep van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Deze kun je niet meer aanvragen.
 • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021. Aanvragen kan van 15 februari tot 18 mei 2021, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2021.
 • Niet mkb-bedrijven kwamen niet in aanmerking voor TVL 1 en TVL Q4 2020. Niet mkb-bedrijven kunnen vanaf 10 mei, 12.00 uur tot 10 juni, 17.00 uur TVL Q1 2021 Grote Ondernemingen aanvragen. Maximaal 1 aanvraag per concern.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 of hoger, of DigiD nodig. Deze hogere beveiliging is nodig om fraude door derden te voorkomen. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Je kunt de subsidie voor jouw onderneming zelf indienen, of door een gemachtigde laten aanvragen. Een accountant of tussenpartij kan voor jou TVL aanvragen met eHerkenning. Ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij bevoegd is om een TVL-aanvraag voor je te doen, en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk hier uitleg over de ketenmachtiging en wat je daarvoor nodig hebt.

Let op: ontvang je een subsidie van 125.000 euro of meer, dan heb je bij de vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant of accountants-administratieconsulent nodig.

TVL voor startende ondernemers

Tegemoetkoming vaste lasten voor startende ondernemers is een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart. Deze regeling is gebaseerd op de TVL-regeling. De tegemoetkoming geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. De referentieperiode is het 3e kwartaal van 2020. Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is 1.500 euro en het maximum is 124.999 euro.

Startende bedrijven die verbonden zijn aan een andere onderneming en onderdeel zijn van een bestaande groep, komen niet in aanmerking voor de regeling. Voorbeelden zijn dochterondernemingen, werkmaatschappijen, nieuwe filialen die onder een aparte BV zijn gestart, en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever. Aanvragen van TVL voor startende ondernemers Q1 kan waarschijnlijk vanaf eind mei/begin juni 2021.

Opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD)

Verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL-subsidie in het 1e kwartaal van 2021. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is bedoeld voor ondernemers die met hun hoofdactiviteit geregistreerd staan met een SBI-code die onder gesloten detailhandel valt.

De VGD is 21% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 300.000 euro. Gesloten non-food detailhandelsbedrijven die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven ontvangen 1.200 euro. De opslag wordt toegevoegd aan TVL van het 1e kwartaal. Hier hoef je niets extra’s voor te doen.

Opslag voor Annuleringskosten Reizen (AR)

Bedrijven in de reissector met SBI-code 79.11 en 79.12 ontvangen eenmalig een extra belastingvrije opslag in het 1e kwartaal van 3,4% voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. Deze opslag wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie. Deze opslag is minimaal 500 euro en maximaal 130.000 euro en wordt toegevoegd aan TVL Q1 2021. Daar hoef je niets extra’s voor te doen.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen in het 1e en 2e kwartaal van 2021 een extra belastingvrije opslag voor speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% is minimaal 900 euro. De TVL subsidie en de opslag samen is maximaal 225.000 euro voor de gehele coronaperiode in 2021. De opslag ontvang je later als extra voorschot. De opslag wordt automatisch toegevoegd aan TVL Q1 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE)

Met de tegemoetkoming Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) ondersteunt het kabinet organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche. De tegemoetkoming geldt voor bedrijven die in Q1 2021 niet in aanmerking komen voor TVL door een te lage referentieomzet.

Uitzondering: Voor TVL Q1 2021 geldt een vaste lasten drempel van 1.500 euro in plaats van 3.000 euro. Ondernemers in de evenementenbranche die door deze verlaging toch in aanmerking komen voor TVL Q1 2021 kunnen een aanvulling krijgen op de VLE. Voorwaarde is dat de VLE subsidie voor Q1 2021 hoger is dan de TVL Q1 2021. Dit blijkt na de vaststelling van de subsidie. Vraag beide subsidies aan.

Bedrijven in deze sector ontvangen 33,3% van de TVL-subsidie in de zomer van 2020. De subsidie is belastingvrij en bedraagt minimaal 750 euro en maximaal 16.667 euro. Aanvragen van VLE voor Q1 2021 kan van 26 april tot en met 26 mei 2021.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Redactie KVK
Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

InspiratiePage