Filed documents

Request certified or non-certified copies of documents, such as articles of association or merger and demerger deeds.

Which documents can you request online? 

 • Deed of incorporation (sample - in Dutch) and articles of association 

 • Amendments to the articles of association 

 • Merger and demerger deeds and proposals 

Order filed documents

Search by name or KVK number and select the product you want. This procedure is only available in Dutch.

Variants

Non-certified

 • Pdf file.

Digitally certified

 • Pdf file.
 • Printing invalidates the certificate.

Document copy

If you want to receive document on paper or via email. Or documents that are not available online.

 • Request by phone: 0900 - 123 45 67 (€ 0.70 per minute).
 • Delivery by post or email.

FAQ

 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) die na 1 juni 2013 zijn gedeponeerd (uitgezonderd verenigingen van eigenaars).
 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) van bv's en nv's die na 1 januari 2011 zijn opgericht.
 • Akte van oprichting en statuten(wijziging) die al eerder telefonisch zijn aangevraagd bij ons Service Center. 

Niet alle documenten kun je online opvragen. Je kunt een afschrift van deze documenten opvragen via ons Service Center.

 • Algemene Voorwaarden: ondernemingen zijn niet verplicht om algemene voorwaarden te deponeren. Daarnaast kunnen ze de algemene voorwaarden ook bij de rechtbank deponeren. Lees meer over algemene voorwaarden in de FAQ hieronder. 
 • Aansprakelijkheids- en instemmingverklaringen, halfjaar- en kwartaalberichten, ontheffingen van deponering, lijst van deelnemingen, etc. 
 • Overige deponeringen zoals verklaringen m.b.t. aandelen (kapitaal).
 • Je kunt een verslag betalingen aan overheden (in CSV formaat) opvragen door een mail te sturen aan: BGUorder@kvk.nl o.v.v. aanvraag deponering betalingen aan overheden. Vermeld in de e-mail onderstaande gegevens.
  • Naam.
  • (Zakelijk) adres en woonplaats.
  • Eventueel een referentie (kostenplaats, afdeling etcetera).
  • Statutaire naam van het bedrijf waarvan je het verslag wilt opvragen.
  • KVK-nummer van het bedrijf.
  • Boekjaar.
  • De inhoud volmacht en de beperkende bepalingen van een functionaris. 

In fusie- en splitsingsvoorstellen staat informatie over de samenvoeging of splitsing van een bedrijf. Je ontvangt, wanneer gedeponeerd, het gescande originele fusie- of splitsingsvoorstel, eventueel gewaarmerkt. Met deze documenten kun je: 

 

 • Inzicht krijgen in de opzet van een voorgenomen fusie of splitsing.
 • Als crediteur voor de splitsing of fusie zekerheid vragen over de voldoening van je vordering.
 • Beoordelen of je verzet wilt aantekenen tegen de fusie of splitsing. 

De bijbehorende jaarrekeningen worden niet bij het fusie- of splitsingsvoorstel geleverd. Je kunt deze jaarrekeningen online opvragen via het Handelsregister.

Wanneer je online bestelt kun je het voorstel minimaal 1 maand opvragen. Dit is de termijn waarin je verzet aan kunt tekenen. Daarna blijft het voorstel beschikbaar tot het wordt ingetrokken of tot de fusie of splitsing een feit is. Dit moet binnen 6 maanden na publicatie definitief zijn.

Je krijgt:

 • de algemene voorwaarden van een bedrijf, 
 • de inkoopvoorwaarden,
 • de vervallen voorwaarden.

Hiermee kun je: 

 • direct zien onder welke voorwaarden je zakenpartner levert of inkoopt,
 • Bekijken welke afspraken gelden voor betalingen.
 • Duidelijkheid krijgen over de garantie en aansprakelijkheid.