Nieuwe wetgeving voor beleggers

Op 3 januari 2018 is de wetgeving voor beleggingsondernemingen (MiFID II) gewijzigd. Dit betekent dat elke onderneming of rechtspersoon een Legal Entity Identifier (LEI) moet hebben voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs. Een LEI is een uniek nummer waarmee financiële toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten) transacties wereldwijd kunnen volgen en ingrijpen wanneer zij dat nodig achten. Het uiteindelijk doel is om de financiële markten transparanter te maken, risico's beter te beheersen en beleggers te beschermen.

Vraag een LEI aan

Vanaf 20 december 2017 is onze werkwijze van de aanvraag aangepast om zodoende als geaccrediteerde uitgever van LEI te voldoen aan de door GLEIF opgelegde verplichtingen. Concreet betekent dit dat ondernemingen met een directe en/of uiteindelijke moedermaatschappij gegevens over deze relatie moeten geven en deze moeten aantonen met documenten.

Een LEI kost € 65,- ex. btw.

Wie heeft een LEI nodig?

Ondernemers of rechtspersonen die aandelen, obligaties of derivaten bezitten moeten vanaf 3 januari 2018 in het bezit zijn van een LEI. Wanneer u geen LEI heeft kunt u mogelijk niet langer aan- of verkopen op de beurs. Neem contact op met uw bank of vermogensbeheerder om te bepalen of u een LEI nodig heeft.

Aanvraag en kosten via de KvK

U kunt een LEI online aanvragen waarbij wij uw gegevens uit het Handelsregister koppelen aan uw aanvraag. Dat scheelt werk. Houd er rekening mee dat de totale aanvraagprocedure ongeveer 20 werkdagen kan bedragen. Pas na betaling van de factuur kan de KvK een LEI uitgeven. Het eenmalige registratietarief van een LEI bedraagt € 65,- excl. btw. De LEI is vanaf de dag van uitgifte één jaar geldig. De jaarlijkse verlenging kost € 40,- exclusief btw.

We hanteren - internationaal gezien - een gunstig, kostendekkend tarief. Daarin is ook de afdracht aan de internationale toezichthouder op de LEI opgenomen. Het tarief is vastgesteld in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Algemene voorwaarden

Per 5 september 2017 zijn de algemene voorwaarden voor de LEI gewijzigd.

KvK officieel gecertificeerd

De KVK is door de GLEIF geaccrediteerd om LEI nummers uit te geven. Bekijk het officiële Accreditatie Certificaat. Meer informatie over de GLEIF vindt u op hun website

gleif-logo-205x100
Gleif-Accredited-90