LEI verificatie

Binnen het wereldwijde LEI-systeem is het van belang dat de uitgegeven LEI’s en geregistreerde gegevens zo accuraat mogelijk worden gehouden. Het moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat meerdere LEI’s per ingeschreven organisatie bestaan. Dat risico is aanwezig omdat de Local Operating Units (LOU’s) in de verschillende landen parallel LEI’s kunnen uitgeven en een wereldwijd, geautomatiseerd controlesysteem nog niet is gerealiseerd.

Voorkomen meerdere LEI's per ingeschreven organisatie

Mondiale afspraken

Mondiaal is afgesproken dat alle partijen die op enige manier van een LEI gebruik maken, een vermoeden van een onregelmatigheid in een LEI en/of bijbehorende geregistreerde gegevens, moeten kunnen melden. Het is dan aan de betreffende LOU om de melding te verifiëren en indien nodig de registratie aan te passen. Om daaraan in Nederland tegemoet te komen, maakt KVK het dan ook mogelijk om een verzoek tot verificatie van een LEI en/of de bijbehorende geregistreerde gegevens in het LEI systeem in te dienen. Deze aanvraagmogelijkheid geldt onder andere voor:

  1. de organisatie (entiteit) die de betreffende LEI hanteert;
  2. een LOU in een ander land;
  3. een afnemer van LEI bestanden, zoals banken en toezichthouders;
  4. een organisatie (entiteit) die (tegen)partij is in een transactie met de organisatie bedoeld bij 1.

Verzoek tot verificatie indienen

Heb je naar je mening een onregelmatigheid gesignaleerd in een bepaalde LEI en/of de daarbij geregistreerde gegevens, dan kun je daarover een verzoek tot verificatie indienen bij KVK via LEI@kvk.nl. Je mail zal minimaal de volgende gegevens moeten bevatten om voor behandeling in aanmerking te kunnen komen:

  • naam van de aanvrager van de verificatie en de organisatie waar hij/zij werkzaam is;
  • de LEI-registratie waarvoor de melding wordt gedaan inclusief naam en/of KVK-nummer
  • de geconstateerde onregelmatigheid of andere reden van de melding.

Je ontvangt bericht van ons of wij je verzoek in behandeling nemen en de verwachte termijn van behandeling.

Read this article in English

InfoPage