Vernieuwing Handelsregister­producten 2020 - 2024

De komende jaren investeert KVK grondig in haar IT-infrastructuur. Met deze moderniseringsslag willen we klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst waarin onze ingezette digitale transformatie centraal staat om je nog beter van dienst te kunnen zijn.

Dit proces grijpen we aan om onze Handelsregisterproducten te vernieuwen zodat ze nog meer aansluiten op de wensen van onze klanten. Concreet betekent dit dat producten gaan verdwijnen, worden vervangen of nieuw ontwikkeld. Tevens is het ons streven om alle producten aan te bieden via alle relevante kanalen zoals de website, KVK Dataservice en/of KVK API.

Deze vernieuwingsslag doen we niet in eén keer maar fasegewijs over een periode van enkele jaren. Het moderniseren van de IT-systemen is een proces dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren.

Voor 2021 hebben we ons voorgenomen om de volgende producten/diensten te moderniseren:

  • Overzicht deponeringen: beschikbaar tweede helft 2021
  • Digitaal gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® via KVK Dataservice: beschikbaar per 1 juli 2021
  • Nieuwe API KVK Handelsregister Basisprofiel: beschikbaar per 1 juli 2021
  • Nieuwe API KVK Handelsregister Vestigingsprofiel: beschikbaar per 1 juli 2021
  • Nieuwe API KVK Handelsregister zoeken: beschikbaar per 1 juli 2021
  • De huidige KVK API Profile en KVK API Search blijven voorlopig nog beschikbaar.

Uiteraard houden we je via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

InfoPage