Waadi: personeel uitlenen of inhuren

Leen je personeel uit of huur je personeel in tegen betaling? Dan zijn er voorwaarden waaraan je moet voldoen vanuit de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Deze wet moet uitbuiting van werknemers terugdringen.

Personeel inhuren

Huur je als organisatie (niet-bedrijfsmatig of bedrijfsmatig) personeel in? Check of de organisatie waarvan je inhuurt dit wettelijk wel mag doen.

Personeel uitlenen

Er gelden regels voor het uitlenen van personeel. Die zijn anders wanneer je personeel bedrijfsmatig uitleent dan wanneer je dat niet bedrijfsmatig doet.

Bedrijfsmatig

Heb je een uitzendbureau, uitleenbureau, payrolling-bedrijf of banenpool? Dan leen je je personeel bedrijfsmatig uit. Oftewel, je verdient dan geld … Houd rekening met het volgende:

Wil je personeel niet-bedrijfsmatig (geen onderdeel van je standaard bedrijfsactiviteiten) uitlenen?

  • Wil je als organisatie niet-bedrijfsmatig personeel uitlenen? Geef dit door via het vragenformulier. Vul bij 'Stel hier je vraag' in: bij dezen meld ik dat mijn organisatie niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld ook je organisatienaam en KVK-nummer.
  • Start je een organisatie en wil je arbeidskrachten uitlenen? Vermeld dit op het Inschrijfformulier.
  • Heb je een buitenlandse organisatie en wil je arbeidskrachten uitlenen? Schrijf je dan met deze activiteit in het Handelsregister in.

Voorbeelden wel of niet registreren

Wel registreren

  • Een uitzendbureau dat gevestigd is in Duitsland en schilders ter beschikking stelt aan Nederlandse bedrijven.
  • Een consultancybureau dat een medewerker ter beschikking stelt aan een klant, vanwege tijdelijke onderbezetting bij de klant.

Niet registreren

  • Een hoveniersbedrijf dat zijn medewerkers inzet in opdracht van een klant om een tuin aan te leggen.
  • Als er medewerkers van een onderneming met verschillende werkmaatschappijen onderling worden uitgeleend. Hier is sprake van zogenoemde intra-concernuitlening.

Weet je niet of je arbeidkrachten uitleent?

Als je twijfelt of je personeel uitleent, en je wilt problemen voorkomen bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie, dan is het verstandig om te laten registreren dat je arbeidskrachten uitleent. Je riskeert dan geen hoge boete.

Huurt je organisatie personeel in van een uitzendorganisatie met het SNA-keurmerk?

Dan is jouw organisatie niet aansprakelijk voor het betalen van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de organisatie die het personeel uitleent ('inlenersaansprakelijkheid').

SNA-keurmerk

Organisaties die bedrijfsmatig personeel ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inhuurders die gebruik maken van een uitzendorganisatie met een SNA-keurmerk hebben sinds 1 juli 2012 onder voorwaarden geen inlenersaansprakelijkheid.