Europese Privacywetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Is uw organisatie, stichting of vereniging al klaar voor deze wet? Voorkom een miljoenenboete; bereid u op tijd voor.

Wat is de AVG en wat moet u doen?

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) gaat op 25 mei 2018 in. U krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een factuur of nieuwsbrief.

Wat u moet doen

'Ga na welke data je nodig hebt en voor welk doel’

Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens over de AVG

Hoewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 écht ingaat, zijn veel ondernemers nog niet goed voorbereid. De Autoriteit Persoonsgegevens helpt ondernemers ermee aan de slag te gaan, zo zijn ze op werkdagen telefonisch bereikbaar voor vragen over de AVG.

Een interview over de AVG

Veelgestelde vragen

 • Wat is de AVG?

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).


  Meer lezen over de AVG

 • Krijg ik te maken met de AVG?

  Deze Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers krijgen ermee te maken, ook zzp'ers en klein mkb. Door het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Of het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten (zoals adres, e-mailadres of telefoonnummers) of personeelsinformatie.

  Ook stichtingen en verenigingen en internationale bedrijven die zaken doen met de EU moeten zich houden aan de AVG.

 • Wat moet ik als ondernemer met de AVG?

  Door de AVG heeft u verantwoordingsplicht. U moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. En u moet kunnen bewijzen dat u geldige toestemming heeft gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Voorbeelden hoe u dit moet doen, kunnen we u helaas nog niet geven.


  De AVG in een notendop

 • Wat moet ik als ondernemer regelen of doen om aan de AVG te voldoen?

  Bereid uw bedrijf goed en tijdig voor op de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de AVG. Ter voorbereiding op de nieuwe wet zijn 10 stappen opgezet.


  In 10 stappen voorbereiden op de AVG

 • Wat als ik niet op tijd klaar ben voor de AVG?

  Uw bedrijf moet op 25 mei 2018 voldoen aan de AVG. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens het orgaan dat hierop toezicht gaat houden en zal handhaven. De Autoriteit Persoonsgegevens kan uw organisatie sancties opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt.