Ondernemen

Data Dinsdag: Blijft Brabant Nederlands bierwalhalla?

Regionaal of lokaal zelfgebrouwen bier valt in de smaak. Zo goed, dat het aantal bierbrouwerijen in Nederland sinds 2016 met 126% is gestegen. Hoewel het aantal bierbrouwers in Brabant nog het grootst is, is in de Randstad een flinke groei te zien. In Zuid-Holland groeide het aantal brouwers zelfs met bijna 200%. En de groei lijkt er nog niet uit te zijn.

Data Dinsdag 20 april 2021

Aantal bierbrouwerijen groeit sterk

Sinds 2016 is het aantal bierbrouwende bedrijven met maar liefst 126% gestegen. Het merendeel van de brouwers, ruim 72%, staat als bierbrouwerij ingeschreven in het KVK Handelsregister. Voor de overige 28% is bierbrouwen een nevenactiviteit.

Aantal bierbrouwers in Nederland (2016-2021)

Aantal bierbrouwerijen in Nederland sinds 2016(Bron: KVK Handelsregister)

Jitze Vellenga, verenigingsmanager van Craft Brouwers Nederland, herkent deze groei. “Door de toenemende vraag naar lokale producten is het aantal brouwerijen enorm gestegen. Veel brouwerijen halen het overgrote deel van hun omzet dan ook in een straal van 25 kilometer van het bedrijf. Waar de biermarkt gedomineerd werd door pils, zie je nu steeds vaker een bierkaart met volop keus voor de klant. De consumptie van de speciaalbieren gaat echter niet ten koste van het ‘gewone’ bier, maar van andere dranken.”

Veel brouwers in Noord-Brabant

Ruim 21% van alle brouwerijen (208) vinden we in Noord-Brabant. Noord-Holland volgt met 188 bierbrouwerijen. In Flevoland (18) en Drenthe (22) vind je er een stuk minder.

De groei is het sterkst in Zuid-Holland, namelijk 194% in de afgelopen 5 jaar. Met 56% is de groei het minst in Groningen.

Per 100.000 inwoners zijn in Noord-Brabant de meeste bierbrouwerijen (8,1) te vinden. Noord-Holland en Zeeland delen de tweede plek (6,5). In Zuid-Holland (4) en Flevoland (4,2) zijn de minste brouwers per 100.000 inwoners actief.

Aantal bierbrouwers per provincie, per 100.000 inwoners (2016-2021)

Aantal bierbrouwerijen per provincie per 100.000 inwoners sinds 2016(Bron: KVK Handelsregister)

“Er is nog meer groei mogelijk”

Vellenga geeft aan dat het grote aantal brouwerijen in Brabant te maken kan hebben met de bourgondische levensstijl. Maar ook omdat de ‘pilscultuur’ in het van oorsprong katholieke zuiden minder voet aan de grond gekregen heeft. Het grote aantal hipsters in Amsterdam, dat hun eigen biertje willen drinken, krikt het aantal bierbrouwerijen in Noord-Holland flink omhoog. Vellenga: “De handel in lokale bieren zou veel groter kunnen zijn. Daar is nog veel winst te behalen. Vanwege regelgeving is het voor kleine brouwerijen vaak niet te doen om naar bijvoorbeeld Duitsland te exporteren. Europese regelgeving zou kunnen helpen.”
Dat de horeca gesloten is door corona-maatregelen heeft veel omzet gekost. “Maar supermarkten, slijterijen en webshops hebben de afzet voor een groot deel goedgemaakt. Daar is namelijk een grote groei gerealiseerd.”

Wil jij je eigen bierbrouwerij beginnen? Dit moet je regelen.

 

Data Dinsdag 16 maart 2021

Aantal groenvoorzieningsbedrijven groeit

Sinds 2016 is het aantal landschapsverzorgers, zoals de branche in het KVK Handelsregister genoemd wordt, met maar liefst 29% gestegen. Daarnaast blijkt dat bij ruim 6.300 ingeschreven ondernemingen het groenvak slechts een onderdeel vormt van de bedrijfsactiviteiten, maar niet de voornaamste (hoofdactiviteit) is.

Aantal groenbedrijven in Nederland (2016-2021)

Aantal groenbedrijven in Nederland sinds 2016(Bron: KVK Handelsregister)

Richard Maaskant, Hoofd Ondernemershelpdesk van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) stelt dat met name het aantal zzp’ers is toegenomen. “De vraag naar vakmensen is enorm, maar het aanbod zeer gering. Binnen de groene sector hebben de meeste bedrijven blijvende hinder van de krapte op de arbeidsmarkt.” Afhankelijk van specialismen en type opdrachtgevers ziet Maaskant wel verschillen. “De interieurbeplanters hebben in 2020 een veel minder jaar gehad dan de hoveniers.”

Veel keus in Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft verreweg de meeste groenbedrijven. 4.140 om precies te zijn. Ook in Gelderland (2.949) en Noord-Brabant (2.706) zijn veel bedrijven in de groene sector actief. In deze 3 provincies zijn het aantal huishoudens die een beroep kunnen doen op de expertise van een hovenier ook relatief hoog. De minste hoveniersbedrijven vind je in Flevoland (480).

Aantal groenbedrijven per provincie (2016-2021)

Aantal groenbedrijven per provincie sinds 2016(Bron: KVK Handelsregister)

Meeste groenbedrijven per huishouden in Gelderland

Per 10.000 huishoudens zijn in Gelderland de meeste groenbedrijven (21,9) te vinden. Drenthe is een goede tweede (20,4). In Noord-Holland (12,3) en Groningen (13,8) zijn verreweg de minste hoveniersbedrijven beschikbaar per 10.000 huishoudens.

“Een sector met een kansrijke toekomst”

Maaskant geeft aan dat Koninklijke VHG, met het oog op de woningbouwopgave voor de bedrijven in de groene sector, volop kansen ziet om steden en dorpen te vergroenen.

“Corona heeft mensen nog meer doen beseffen hoe belangrijk de natuur dichtbij huis is. Maar helaas ontstaat er voor steeds meer dieren en planten gebrek aan ruimte en voedsel in steden. Door vanaf nu binnen ieder bouwproject de 3 bouwstenen ‘natuur in de woning, natuur rond de woning en natuur in de buurt’ een plek te geven kan het verlies aan biodiversiteit worden tegengegaan.
Het is een sector met een kansrijke toekomst. De behoefte aan creatieve, technische en professionele vakmensen zal met het oog op natuur-inclusief bouwen naar verwachting aanhouden.”

Wil jij je eigen hoveniersbedrijf beginnen? Dit moet je regelen.

 

Data Dinsdag 16 februari 2021

Flinke toename aantal uitlaatservices

Sinds 2016 is het aantal hondenuitlaatservices in Nederland gegroeid van 941 naar 1428 . Zal dit aantal de coronacrisis overleven? Harold Meinders van Kwispel Hondenuitlaatdienst in Almere geeft aan dat het ook nu tijdens de coronacrisis erg druk is. “Ondanks dat mensen veel thuiswerken is er onvoldoende tijd de hond uit te laten en te werken.”

Aantal hondenuitlaatservices in Nederland (2016-2021)

Aantal hondenuitlaatservices in Nederland sinds 2016(Bron: KVK Handelsregister)

Veel keus in Zuid-Holland

Zuid- en Noord-Holland hebben de meeste uitlaatservices. Respectievelijk 379 en 299 ondernemingen staan daar klaar om de hond uit te laten. In deze provincies is het aantal huishoudens ook het grootst. Voor de inwoners van Zeeland (26) en Groningen (27) is de kans het grootst dat ze de hond zelf moet uitlaten.

Meeste mogelijkheden per huishouden in Flevoland

Per 100.000 huishoudens zijn in Flevoland de meeste hondenuitlaatservices te vinden. Per 100.000 huishoudens zijn ruim 24 uitlaatservices beschikbaar. In Limburg (7) en Groningen (9) is dat aantal een stuk kleiner.

Meinders: “In Flevoland is voldoende vraag naar uitlaatservices. Klanten die in Amsterdam werken, mensen met wisselende diensten in bijvoorbeeld de zorg of mensen op leeftijd. Weer of geen weer, de honden moeten uitgelaten worden, dus dat gaat door.”

Mensen die kansen zien in deze branche, doen er volgens Meinders goed aan vooraf te informeren waar ze grotere groepen honden kunnen of mogen uitlaten. Natuurgebieden zijn namelijk niet altijd geschikt, omdat daar wilde dieren leven. “Kijk of er een terrein beschikbaar is waar je een groot aantal honden tegelijk kunt uitlaten en laten spelen. Met 2 of 3 hondjes aan de lijn lopen levert niet genoeg op.”

Aantal uitlaatservices per 100.000 huishoudens (2016-2021)

Aantal hondenuitlaatservices per 100.000 huishoudens per provincie sinds 2016(Bron: KVK Handelsregister)

Wil jij je eigen hondenuitlaatdienst beginnen? Dit moet je ook regelen.

 

Data Dinsdag 19 januari 2021

Steeds meer uitvaartondernemingen

Waren er in 2015 nog 2034 ondernemingen in de uitvaartbranche, op 1 januari 2021 is dit aantal gegroeid naar 2773. Hieronder vallen niet alleen uitvaartverzorgers, maar ook sprekers, ritueel begeleiders, muzikanten en vervoerders.

Aantal uitvaartondernemingen in Nederland (2015-2021)

Aantal uitvaartondernemingen in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Heidi van Haastert, directeur van Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) bevestigt de groei van het aantal startende uitvaartondernemingen, maar zet daar ook een kanttekening bij. “Deze groei lijkt niet in verhouding met het aanbod.” Iets wat volgens haar onder andere komt door de groep mensen die, nadat ze zelf iemand verliezen, voor anderen van betekenis wil zijn bij een waardig afscheid van een dierbare.

20% in Zuid-Holland

Zuid-Holland telt de meeste ondernemingen in de uitvaartbranche. Met 546 uitvaartondernemingen zelfs bijna 20% van het totaal. Deze provincie heeft dan ook de meeste inwoners.

De minste uitvaartondernemingen zijn gevestigd in Flevoland. Bijna 2% van de uitvaartondernemers is hier gevestigd. De groei in deze provincie is wel het grootst, namelijk 44%.
Met slechts 4% groei in 6 jaar tijd, vind je het minst aantal nieuwe ondernemers in de uitvaartbranche in Groningen.

Meeste uitvaartondernemingen per inwoner in Zeeland

Per 100.000 inwoners vind je in Zeeland ruim 20 uitvaartondernemingen om invulling te geven aan een uitvaart. In Flevoland en Noord-Holland is de keuze een stuk minder met 12 en 13 per 100.000 inwoners.

Aantal per 100.000 inwoners per provincie (2021)

Aantal uitvaartondernemingen per 100.000 inwoners per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Kansen in de uitvaartbranche

“Het aantal overlijdens groeit de komende jaren gestaag van 152.000 naar rond de 200.000 in 2040. Daarna zal dit aantal naar verwachting weer gaan dalen en is er dus minder werk”, zegt Van Haastert. Of het groeiend aantal uitvaarten ook volop kansen biedt voor startende uitvaartondernemers betwijfelt ze. “In de branche is al een behoorlijk surplus aan menskracht.”

Wil jij het toch proberen? Dit moet je regelen als je voor jezelf begint.

 

Data Dinsdag 15 december 2020

Aantal oliebollenkramen groeit

Het aantal ondernemingen met 1 of meer oliebollenkramen is gegroeid van 453 in 2015 naar 512 in 2020. Volgens Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) ligt het aantal oliebollenkramen in Nederland rond de 1700. “Veel ondernemingen hebben meerdere kramen die op verschillenden plekken staan. Niet alleen op kermissen, maar ook bij winkelcentra en OV-gerelateerde locaties zijn de bollen populair.”
Ook met Nieuwjaar eten mensen graag een oliebol. Omdat de kramen levensmiddelen verkopen en een afhaalmogelijkheid hebben, mogen ze tijdens de lockdown open blijven.

Aantal ondernemingen met oliebollenkramen (2015-2020)

Aantal ondernemingen met oliebollenkraam in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Meeste oliebollenkramen in Gelderland

Gelderland is koploper met 121 ondernemingen met een oliebollenkraam*. Noord-Brabant is een goede tweede met 105 ondernemingen met een of meerdere oliebollententen. De minste oliebollenbakkers treffen we in Flevoland (3), Zeeland (7) en Drenthe (8). Al zijn ze in Zeeland wel aan een opmars bezig. De groei is daar in 2020 75% ten opzichte van 2015. Ook Flevoland is aan een inhaalrace bezig. Daar is de groei 50%.
In Overijssel neemt het aantal olliebakkers af met 13%.

Lubach bevestigt dat Gelderland een topper is. Apeldoorn is de kermisexploitatiestad van het land. “Waar men vroeger van kermis naar kermis trok met de oliebollenkraam, wordt tegenwoordig meer vanuit een centrale plek in het land aangereden. Privé en gezin zijn belangrijk. Een stabiele thuissituatie wordt gecombineerd met het bakken van oliebollen.”

*Het aantal oliebollenkramen is groter dan het aantal ondernemingen dat is ingeschreven in het KVK Handelsregister, omdat veel bedrijven meerdere kramen hebben. Bovendien staan ze vaak op locaties in andere provincies dan waar ze zijn gevestigd.

Toename per provincie (2015-2020)

Ondernemingen met oliebollenkraam per provincie in 2015 en 2020(Bron: KVK Handelsregister)

Volgens Lubach is de oliebollenkraam niet weg te denken uit het straatbeeld. “Het hoort helemaal bij december. Mooi versierd en verlicht dragen ze een belangrijk steentje bij aan de sfeer. De geur die ze verspreiden maakt het helemaal af.” Daarnaast noemt Lubach de ondernemers ook innovatief. “De oliebollenkraam is steeds meer een moderne kraam die naast de standaard oliebol ook nieuwe bollen als de tompoesbol of de limoncellobol aanbiedt.”

Wil jij je eigen oliebollenkraam beginnen? Dit moet je regelen.

 

Data Dinsdag 17 november 2020

Aantal yoga-ondernemingen groeit enorm

Sinds 2015 is het aantal ondernemingen dat zich met yoga bezighoudt gegroeid van 4.424 naar 9.284. Volgens Marco Rodie, voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Yogascholen Nederland (VYSN) heeft deze enorme groei vooral te maken met een veranderende maatschappij. “Individualisering en toenemende werkdruk vergroten de vraag naar ontspanning en zingeving. Aandacht voor gezondheid is meer dan voeding alleen, daar hoort ook zorg voor het lichaam bij. Zowel fysiek als mentaal”.

Meeste yogabedrijven in Noord-Holland

In Noord-Holland heb je de meeste keus je te verdiepen in de ‘boom’, ‘dolfijn’ of ‘kraanvogel’. Ruim 2.800 ondernemingen bieden yogalessen aan. In Zuid-Holland is dat een stuk minder. Met ruim 800.000 meer inwoners, is het aantal yoga-ondernemingen daar bijna 1.000 minder. In Zeeland (130) en Flevoland (160), vind je de minste yogabedrijven.
Ten opzichte van 2015 is de grootste groei te zien in Groningen, waar nu 134% meer yoga-ondernemingen zijn. In Flevoland is de groei met 63% het minst sterk.

Toename per provincie (2015-2020)

Aantal yoga-ondernemingen per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Ondanks de opkomst van digitalisering en YouTube, zijn yogalessen populair. Rodie: “De kracht zit vooral in de beleving van het persoonlijk aanwezig zijn tijdens de les. Het imago van zweverig en vaag is al lang verdwenen.”

Meeste yogamogelijkheden per inwoner in Noord-Holland

Per 100.000 inwoners zijn in Noord-Holland maar liefst 95 mogelijkheden om te werken aan je mentale en fysieke gezondheid. Utrecht en Zuid-Holland volgen op afstand met respectievelijk 66 en 48 yogabedrijven per 100.000 inwoners. Inwoners van Drenthe (30), Overijssel (31) en Zeeland (33) hebben de minste keus. Rodie verwacht dat de groei in de grote steden nu afvlakt. “Na de sterke groei in de grote steden is nu de rest van Nederland aan de beurt.”

Yogaondernemingen per 100.000 inwoners per provincie (2015-2020)

Aantal yoga-ondernemingen per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Wil jij je eigen yogastudio beginnen? Dit moet je regelen.

 

Data Dinsdag 20 oktober 2020

Aantal tweedehands kledingwinkels gestegen

De mogelijkheid in Nederland een winkel in tweedehands kleding binnen te lopen wordt steeds groter. Vooral het laatste jaar is een flinke stijging van 7% te zien. Waren er in 2019 nog 2.252 tweedehands kledingwinkels, nu zijn het er 2.415.

Meeste winkels in Randstad

Handel in tweedehands goederen ontstond eind jaren 70 uit irritatie over de groeiende afvalberg. Vooral in grotere steden. De meeste winkels in tweedehands kleding vinden we in Noord-Holland (454) en Zuid-Holland (396). Opvallend is dat het aantal winkels in tweedehands kleding in Drenthe de laatste 5 jaar daalde met 21%.

Aantal winkels per provincie (2015-2020)

Aantal tweedehands kledingwinkels per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

We kopen en verkopen in grote getale onze kleding via online platforms als Vinted en Marktplaats. Ook Zalando stort zich tegenwoordig op vintage. Fashionexpert en KVK-adviseur Fatma Sener, herkent de opmars van tweedehands kleding en voorspelt dat meerdere aanbieders gaan volgen. “Trendwatchers gaven vorig jaar al aan dat vintage in opmars is. En consumenten zijn zich steeds meer bewust van de prijs en de herkomst van de kleding die ze kopen”.

Meeste tweedehands winkels per inwoner in Zeeland

Per 100.000 inwoners vind je in Zeeland 20 tweedehands kledingwinkels. Dat is meer dan in andere provincies. In Flevoland zijn slechts 4 winkels per 100.00 inwoners beschikbaar.

Aantal winkels per 100.000 inwoners per provincie (2020)

Aantal tweedehands kledingwinkels in Nederland per provincie per 100.000 inwoners sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Sener geeft aan dat ze de markt voor tweedehands kleding ook op een andere manier ziet groeien. Namelijk door het ontstaan van Secondhand Clothing Designers. “De consument wordt steeds kritischer en wil weten waar de kleding vandaan komt. Tweedehands is al geproduceerd, waardoor je niet opnieuw iets van de aarde hergebruikt”.

Zie jij kansen in het starten van een eigen winkel in tweedehands kleding? Dit moet je regelen.

 

Data Dinsdag 15 september 2020 – Prinsjesdag editie

Aantal hoedenwinkels blijft nagenoeg gelijk

Een hoedenspeciaalzaak vind je niet op iedere hoek van de winkelstraat, maar het aantal blijft al jaren stabiel. Waren er in 2015 nog 108 adressen waar je terecht kon voor een hoed, nu zijn dat er 115. Een geringe stijging van 6,5%.

Volgens Elly Stemerdink, voorzitter van de Nederlandse hoedenvereniging, was de hoed vroeger een ‘moetje’ in verband met sociale etiquette. “Tegenwoordig is het dragen van een hoed een keuze. De kleine stijging die je nu ziet, zal er onder andere mee te maken hebben dat de hoed als modeaccessoires populairder wordt”.

Aantal hoedenwinkels in Nederland (2015-2020)

Aantal hoedenwinkels in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Het KVK Handelsregister laat zien dat 20% van de ondernemingen al meer dan 25 jaar bestaat. Ondernemingen met een stuk geschiedenis en veel vakkennis. Een van de oudste hoedenwinkels*, ingeschreven in het KVK Handelsregister, is Jos van Dijck in Utrecht. De winkel werd in 1923 opgericht door de oma van huidige eigenaar Francesco Baldi.“De zaak is nog steeds springlevend. Omdat het hoofddeksel helemaal hip is, bedienen we klanten van 10 tot 100 jaar”, vertelt een trotse Baldi.
De op een na oudste ingeschreven hoedenwinkel Hoofdzaak Hoeden in Amsterdam, werd in 1930 opgericht. Gevolgd door M.B.Th. Lenferink in Vriezenveen die in 1952 zijn deuren opende.

Meeste hoedenwinkels in Randstad

In de provincies Noord-Holland (25) en Zuid-Holland (21) vind je 40% van het totaal aantal hoedenwinkels in Nederland. Stemerdink verwacht dat het aantal mensen dat in de Randstad woont, in combinatie met modetrends, ertoe leidt dat daar meer vraag is.
Een directe link met waar Kamerleden wonen of inkopen doen is niet aan te tonen.
In Drenthe en Friesland heb je momenteel de minste kans te slagen voor een hoofddeksel. In allebei de provincies is slechts 1 speciaalzaak te vinden.

Aantal hoedenwinkels per provincie (2015-2020)

Aantal hoedenwinkels per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

In Zeeland meeste hoedenwinkels per inwoner

Stemerdink geeft aan dat de hoed nog een andere functie heeft: “In Nederland wordt de hoed ook als iets praktisch gezien. De hoed heeft een beschermende rol bij weersinvloeden. Bescherming tegen de zon bijvoorbeeld.” Misschien is het wel daarom dat de meeste hoedenshops per 100.000 inwoners (1,56) in Zeeland te vinden zijn.

Zelf een winkel starten in de verkoop van hoeden? Dit moet je regelen.

* Via Facebook zijn we gewezen op het bestaan van H. Witting & Zoon in Groningen. Zij brengen naar eigen zeggen sinds 1876 hun hoeden aan de man. Zowel in handelsnaam als bedrijfsomschrijving is dit niet terug te zien.

 

Data Dinsdag 18 augustus 2020

Aantal tattooshops groeit explosief

Het aantal ingeschreven tattooshops is sinds 2013 meer dan verdubbeld. Waren toen nog 958 tattooshops actief, nu zijn dat er 2041.

Aantal tattooshops in Nederland (2013-2020)

Aantal tattooshops in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Gerrit Grootenhaar, vice voorzitter van de NBTK (Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst), bevestigt deze groei. Deze groei zegt echter niets over de kwaliteit: “De meeste tattooshops hebben de hygiëne voorschriften prima op orde, maar dat geldt niet altijd voor de kwaliteit van de kunstwerken. Waardoor nog wel eens reparaties verricht moeten door de ervaren kundige tatoeëerders.”

Sterkste groei in Drenthe

In Drenthe was de groei van het aantal tattooshops met ruim 190% het sterkst. Daar ging het aantal tattooshops van 21 naar 61. In Noord-Holland is deze groei 150%.
De minste groei is te zien in Overijssel, waar het aantal tattooshops ‘slechts’ met 72% groeide.

Aantal tattooshops per provincie (2013-2020)

Aantal tattooshops per provincie(Bron: KVK Handelsregister)

“Vanuit de NBTK wordt de komende jaren meer aandacht besteed aan de opleiding van tatoeëerders. Je hebt zeker 2 tot 3 jaar nodig om een volwaardig tattoo kunstenaar te worden”, stelt Grootenhaar. Hij verwacht dat de branche aan volwassenheid wint als er nog meer aandacht komt voor de artistieke kwaliteit: “We zijn ondernemende kunstenaars.”

Meeste tattooshops per inwoner in Flevoland en Limburg

In Flevoland en Limburg is de kans snel een tattoo te laten zetten het grootst. In beide provincies heb je de keus uit ruim 15.3 tattooshops per 100.000 inwoners. In Utrecht moet je het langst wachten op je tattoo. Daar zijn slechts 8,56 tattooshops beschikbaar per 100.00 inwoners. Gevolgd door Overijssel met 8,77.

Een verklaring voor de regionale verschillen is lastig te geven. Is de vraag minder? Of juist het aanbod? Grootenhaar ziet in de hoge concentratie tattooshops in Limburg een mogelijk verband met de populariteit van tattoos in buurland Duitsland.

Aantal tattooshops per 100.000 inwoners per provincie

Aantal tattooshops per 100.000 inwoners(Bron: KVK Handelsregister)

Heb jij een vaste hand, ben je een echte kunstenaar en wil jij je eigen tattooshop? Dan helpt deze informatie je zeker op weg om goed van start te gaan.
Tip! In de provincie Utrecht zijn, gezien het relatief lage aantal tattooshops, nog zeker mogelijkheden.

 

Data Dinsdag 21 juli 2020

Aantal taxiondernemingen verdubbeld

Het aantal ingeschreven taxiondernemingen is sinds 2015 bijna verdubbeld. Waren in 2015 nog ruim 6.000 (6.354) taxibedrijven actief, in 2020 zijn dat ruim 12.000 (12.141). Vooral het aantal zzp’ers groeit enorm, van 59% in 2015 tot 78% in 2020.

Aantal taxiondernemingen 2015-2020

Aantal taxiondernemingen in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Hilbert Michel, persvoorlichter Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), zag vooral in 2016 en 2017 een grote groei. “Dit kwam door de opkomst van de platformen en de afschaffing van de vakbekwaamheidseis voor taxichauffeurs.”

Sterke groei rondom Amsterdam

Noord-Holland, van 2709 naar 5698 en Flevoland van 250 naar 571, kennen de sterkste groei in het aantal taxiondernemingen. “Dit heeft vooral te maken met het toerisme rondom Amsterdam en luchthaven Schiphol”, zegt Michel.
De groei van het aantal taxiondernemingen sinds 2015 is het minst in Drenthe en Zeeland. Daar is sinds 2019 zelfs een lichte afname te zien.

Grote steden, meer taxi’s

Grote steden en toerisme lijken een sterke invloed te hebben op het aantal taxiondernemingen. In Noord-Holland heb je de meeste kans op een beschikbare taxi. Per 10.000 inwoners zijn 20 taxiondernemingen gevestigd. In Drenthe is dat er 1 per 10.000 inwoners beschikbaar.

Aantal taxiondernemingen per provincie 2015-2020

Aantal taxiondernemingen per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Zie jij het wel zitten om als zelfstandig taxichauffeur aan de slag te gaan? Dan helpt deze informatie je zeker op weg.

Sombere vooruitzichten

Of het aantal ondernemingen in de taxibranche zo groot blijft is de vraag. Recent onderzoek van FNV liet zien dat 70% van de taxiondernemingen door corona verwacht volgend jaar niet meer actief te zijn. De omzet is weggevallen, ze kunnen maar deels terugvallen op overheidssteun en zien geen toekomst meer in de taxibranche. “Met name de ondernemingen die rijden voor platformen, vaak zzp’ers, zullen geneigd zijn te stoppen met hun onderneming, omdat het niet meer rendabel is. Grotere ondernemingen hebben vaak zorgcontracten waarvoor ze rijden”, legt Michel uit.

Data Dinsdag 16 juni 2020

Ambachtelijk ijs favoriet

Het aantal ijssalons ingeschreven in het KVK Handelsregister neemt toe. De hoeveelheid ijssalons waar het ijs vers bereid en verkocht wordt, groeit van 797 in 2015 naar 1036 in 2020.

Jacques Vos, manager bij opleidingsinstituut het IJscentrum, geeft aan dat de vraag naar ijs verschoven is van een industrieel naar een ambachtelijk product. “Bij de opleiding tot ijsbereider besteden we veel aandacht aan het werken aan een eigen identiteit en met streek- en seizoensproducten. Dat is de kracht van het ambacht.”

Alleen in Groningen minder ijssalons

Zeeland kent sinds 2015 de grootste groei met ruim 70%. Gevolgd door Noord-Holland met een groei van 44%. Alleen in Groningen neemt het aantal ijssalons af, met 4%.

Aantal ijssalons in Nederland (2015-2020)

Aantal ijssalons in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

De meeste ijssalons vind je in Zeeland

Het toerisme lijkt een sterke invloed te hebben op het aantal ijssalons in de verschillende provincies.
In Zeeland kunnen inwoners uit het grootste aantal ijssalons kiezen. Per 100.000 inwoners zijn daar 9,4 ijssalons beschikbaar. Het minst gelukkig zijn de inwoners van Flevoland. Per 100.000 inwoners zijn daar 4,6 ijssalons beschikbaar.

Teun Loonen, voorzitter van opleidingsinstituut het IJscentrum: “IJssalonijs is populair. Dat zie je zelfs terug in de benaming van grote merken. De coronacrisis heeft een extra dimensie toegevoegd aan de ijsverkoop, doordat de ‘inhome’ ijsconsumptie sterk is gegroeid. Literbakken met ambachtelijk vers ijs werden gehaald om thuis op te eten.”

IJssalons per 100.000 inwoners (2015-2020)

Aantal ijssalons in Nederland per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Zie jij er wel ijs in een eigen ijssalon te beginnen? Dan helpt deze informatie je zeker op weg om goed beslagen ten ijs te komen.


Data Dinsdag 3 maart 2020

We kopen onze boeken steeds vaker digitaal

Het totaal aantal fysieke en digitale boekenwinkels is sinds 2015 met een kleine 50 gedaald. Hierbij is wel een sterke groei te zien in het aantal digitale boekenwinkels, van ruim 700 in 2015 naar ruim 1000 in 2020. Fysieke winkels zijn er steeds minder. Waren dat er in 2015 nog 2237, nu zijn het er nog 1867.
Woordvoerder Jurriaan Rammeloo van KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, ziet dat er op andere manieren gelezen wordt. "Denk bijvoorbeeld aan social media. Ook heeft het lezen van boeken concurrentie gekregen in de vorm van Netflix en andere digitale kanalen. Dit geldt voor alle leeftijden, niet alleen de jeugd.”

Aantal schrijvers en uitgeverijen 2015-2020

Aantal schrijvers en uitgeverijen in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Meer schrijvers, minder uitgevers

Om al deze boekenwinkels te vullen, moeten er schrijvers zijn. Inspiratie is er genoeg, want sinds 2015 is het aantal schrijvers met 666 gestegen. Rammeloo vult aan: “En het werkelijke aantal schrijvers in Nederland ligt nog hoger, want lang niet alle auteurs schrijven zich in bij KVK. Zij schrijven vaak naast hun baan in loondienst en brengen dan eenmalig een boek uit.” Het aantal uitgeverijen daalt. Sinds 2015 moet Nederland het met 164 uitgeverijen minder doen.

Aantal fysieke en online boekenwinkels per provincie 2015-2020

Aantal online en fysieke boekenwinkels per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Boekenbranche stoffig en vergrijsd?

De leeftijd van ondernemers in de boekenbranche ligt hoog. Bij fysieke winkels is 80% van de ondernemers ouder dan 45 jaar, waarvan het grootste deel ouder is dan 55 jaar. Bij webwinkels is het verschil minimaal. Daar zijn ondernemers jonger dan 45 jaar met 51% zelfs iets in de meerderheid.

Leeftijd ondernemers boekenbranche 2015-2020

Leeftijd van ondernemer in de boekenbranche vanaf 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Wat betekent dit voor de toekomst van de boekenwinkel? Wordt het tijd om over overname te gaan nadenken?


Data Dinsdag 4 februari 2020

Winkels in feestartikelen groeien door het hele land

Waar vroeger, met name in het zuiden, carnaval ‘het verkleedfeest van het jaar’ was. Gaat heel het land tegenwoordig naar een verkleedwinkel voor feestoutfits, zoals een dirndl, lederhose, halloweenkostuum, oranjeoutfit of glitterpak. In tegenstelling tot veel online trends, groeit het aantal fysieke winkels in verkleedartikelen sterker dan onlineshops.

Aantal webshops versus alle ondernemingen in feestartikelen 2015-2020

Aantal (web)winkels in feestartikelen in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Het KVK Handelsregister laat zien dat het aantal winkels en webshops waar je feestartikelen en verkleedkleding koopt de afgelopen jaren in het hele land sterk gegroeid is. Van bijna 500 in 2015 naar 777 in 2020. Hierbij valt op dat het aantal fysieke winkels (60%) veel groter is dan het aantal webwinkels (30%).

Aantal ondernemingen in feestartikelen 2015-2020

Aantal (web)winkels in feestartikelen per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)


Een weetje voor de carnavalsvierders onder ons

Nederland telt steeds meer carnavalsverenigingen (gezelligheidsverenigingen). Van de 3102 carnavalsverenigingen in 2014, is dit aantal behoorlijk gegroeid naar 3896 in 2020.
Het merendeel van deze verenigingen zit in Limburg (1148) en Noord-Brabant (1773). Ook in Gelderland (414) en Overijssel (272) zijn de carnavalsverenigingen goed vertegenwoordigd. In Groningen (15) en Friesland (16) wordt het minst carnaval gevierd in verenigingsverband.

Zelf een (feest)winkel beginnen?

Data Dinsdag 7 januari 2020

Forse groei aantal lifestylecoaches in Randstad

Elk jaar starten we het nieuwe jaar massaal met goede voornemens, zoals gezond(er) gaan leven en afvallen. De fitnessbranche speelt hier goed op in en belooft jou te helpen deze goede voornemens waar te maken. De lifestylecoach neemt je aan de hand gezond te leven. De uitdaging voor deze bedrijven is klanten vast te houden, zodat zij niet na een paar maanden weer afvallen. Of toch wel….afvallen?

Aantal lifestylecoaches in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Het KVK Handelsregister laat zien dat het aantal lifestylecoaches de afgelopen 5 jaar is verviervoudigd van bijna 400 naar ruim 1600. Het aantal fitnessbedrijven is in 5 jaar tijd ook gegroeid, van ruim 1800 naar zo’n 2100. Opmerkelijk is dat de meeste groei zich voordoet in de Randstad en slechts een geringe groei te zien is in Zeeland en de noordelijke provincies.

Volgens Ronald Wouters, directeur van NL Actief, de branchevereniging voor erkende fitnesscentra, is deze groei met name te danken aan de bevolkingsdichtheid in de Randstad. “Door de grote concentratie van consumenten op een relatief klein aantal vierkante meters, lukt het hier beter om een speciaal idee in de markt te zetten.”

Zie jij ook toekomst in een gezonde start?

Aantal fitnesscentra in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Data Dinsdag 3 december 2019

Fysieke speelgoedwinkel verliest van webshop

In december, de cadeaumaand bij uitstek, verrassen we elkaar met cadeaus. Speelgoed bijvoorbeeld. In groten getale gaat het over de toonbank. Of ja, toonbank… Vanaf 2017 is te zien dat we steeds minder in een winkel shoppen, maar online.

Aantal fysieke en online speelgoedshops 2015-2019

Aantal fysieke vs online speelgoedwinkels in Nederland sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Tellingen uit het KVK Handelsregister laten zien dat het aantal fysieke speelgoedwinkels in Nederland de afgelopen 5 jaar is gedaald van 1214 (2015) naar 832 (2019). Het aantal online speelgoedwinkels daarentegen is meer dan verdubbeld van 670 naar 1398.

Met speels gemak je eigen webwinkel starten?

Aantal fysieke en online speelgoedshops per provincie 2015-2019

Aantal fysieke vs online speelgoedwinkels per provincie sinds 2015(Bron: KVK Handelsregister)

Data Dinsdag 5 november 2019

Aantal barbershops groeit explosief

In Movember staan we stil bij de de gezondheid van de man. ‘Mo’ staat daarbij voor moustache. En dat maakt dat we in Movember volop aandacht hebben voor de mannelijke gezichtsbeharing. En waar ga je dan naartoe? Naar de barber, die als een ware kunstenaar je snor en baard onder handen neemt.

Groei aantal barbershops in Nederland sinds 2015Hoofd- en nevenvestigingen met 'barber' en/of 'barbier' in bedrijfsnaam (Bron: KVK Handelsregister).

De barbier is bezig aan een forse opmars. En hoe. Tellingen uit het Handelsregister laten zien dat het aantal barbershops de afgelopen 5 jaar explosief is gestegen van 216 naar 1022. Ben jij er geknipt voor om als barber aan de slag te gaan?

Groei aantal barbershops per provincie sinds 2015Hoofd- en nevenvestigingen met 'barber' en/of 'barbier' in bedrijfsnaam (Bron: KVK Handelsregister).

Data Dinsdag 15 oktober 2019

Nederland telt steeds meer dj's

We trappen Data Dinsdag af met swingende feiten. Het Amsterdam Dance Event is jaarlijks dé wereldwijde ontmoetingsplaats voor de elektronische muziek. Mondiaal zijn Nederlandse dj’s toonaangevend en dienen als inspiratiebron voor nieuw talent.

Aantal dj’s in Nederland 2014 - 2019

Groei aantal dj’s in Nederland sinds 2014(Bron: KVK Handelsregister)

Een recente telling uit het Handelsregister laat zien dat het aantal dj’s de afgelopen 5 jaar is gestegen van 2.859 naar 4.341. Voorlopig genoeg potentie om de komende jaren feesttenten op de kop te zetten. Welke actuele informatie heb jij nodig om binnenkort een feestje te vieren of zelf van start te gaan?

Aantal ondernemers in de elektronische muzieksector per provincie 2014 - 2019

Groei aantal dj’s per provincie sinds 2014(Bron: KVK Handelsregister)

Op zoek naar meer analyses op basis van data uit het Handelsregister? Lees dan ook eens de Trendrapportage Bedrijfsleven.
Henk Herkink

Als KVK-adviseur richt ik me op startende ondernemers en zzp’ers. Mijn interesses en speerpunten liggen bij start algemeen, marktkansen en ondernemersvaardigheden. Ik kan snel tot de kern doordringen en help je graag verder.

InspiratiePage