KVK Bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2017

Dit jaaroverzicht van de KVK Bedrijvendynamiek geeft inzicht in het aantal bedrijven in Nederland op 1 januari 2018 en de ontwikkeling van het aantal starters, stoppers overlevingsratio en faillietverklaringen over geheel 2017. De gegevens zijn uitgesplitst naar segmenten, bedrijfssectoren en provincies.

Download het rapport