UBO-opgave

Met de UBO-opgave kun je de UBO's (uiteindelijk belanghebbenden) van je organisatie inschrijven, wijzigen of uitschrijven.

UBO's inschrijven

Zijn er mensen die uiteindelijk belanghebbende van je organisatie zijn, maar nog niet als UBO in het UBO-register staan? Schrijf ze dan hier in.

UBO's wijzigen

Je kunt in de UBO-opgave wijzigingen doorgeven over:

  • het belang dat UBO's in je organisatie hebben, en
  • het afschermen van persoonsgegevens van UBO's.

Wil je een buitenlands privéadres van een UBO wijzigen in een Nederlands privéadres, of in een ander buitenlands adres? Gebruik hiervoor formulier 18: Aanvulling op andere Handelsregisterformulieren.

Let op: Wijzigingen in UBO-gegevens moet je binnen 7 dagen nadat ze geldig geworden zijn doorgeven in een UBO-opgave.

UBO's uitschrijven

Je kunt in de UBO-opgave ook personen uitschrijven omdat ze geen UBO meer zijn.

Let op: Als een persoon geen UBO meer is moet je dit binnen 7 dagen doorgeven in een UBO-opgave. Let er bij het uitschrijven van UBO’s op of je andere UBO’s moet inschrijven in het UBO-register.

UBO-gegevens inzien

Wil je weten bij welke organisaties je als UBO geregistreerd staat? Of wie de UBO's zijn van een organisatie waar jij tekenbevoegd van bent?

UBO-uittreksel bestellen

Heb je een overzicht van UBO-gegevens van je organisatie nodig voor bijvoorbeeld je bank of notaris? En mag je officieel voor je organisatie aanpassingen in het Handelsregister doen? Dan kun je een UBO-uittreksel bestellen via Mijn KVK.

Heb je geen DigiD? Dan kun je de bevestigingsbrief gebruiken waarin staat dat jij als UBO van een organisatie geregistreerd staat.

Bereid je goed voor zodat je in één keer je UBO's in kunt schrijven

In de voorbereiding helpen we je om te bepalen wie de UBO's van je organisatie zijn. En je vindt er welke gegevens en documenten je nodig hebt voor de opgave.

Wat is het UBO-register en waarom is dit register ingesteld?

In het UBO-register staan UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) geregistreerd, de mensen die de (uiteindelijke) eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over Nederlandse organisaties. Met jouw UBO-inschrijving help je mee aan veiliger zakendoen in Nederland en Europa. Het helpt fraude en witwassen van geld voorkomen.

De gegevens van UBO's in het UBO-register zijn niet openbaar. Alleen organisaties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen altijd alle gegevens bekijken, om bijvoorbeeld onderzoek te kunnen doen naar verdachte geldstromen.

Het UBO-register komt voort uit Europese regels.

Veelgestelde vragen

KVK stuurt je per post een bevestiging van de UBO-registratie aan de organisatie en aan de geregistreerde UBO('s).

De verwerkingstijd van UBO-opgaven is ongeveer 2 weken. Zodra je opgave is verwerkt krijg je hierover bericht van ons.

KVK kan niet bepalen of vaststellen wie de UBO’s van je organisatie zijn. KVK moet daarom de identiteit van de tekenbevoegde vaststellen, en je moet zelf bepalen en invullen wie de UBO’s van je organisatie zijn. KVK is dus wettelijk verplicht om informatie te vragen die je mogelijk al bij het inschrijven van je organisatie in het Handelsregister hebt gegeven.

De wettelijke grondslag voor het controleren van de identiteit van de tekenbevoegde staat in artikel 5 lid 1 van het Handelsregisterbesluit. Het controleren van de identiteit van de UBO staat in artikel 15a lid 3 van de Handelsregisterwet.

Alle EU-landen hebben een eigen UBO-register omdat dit verplicht is vanuit Europese regelgeving: de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849). In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister.

Lees meer over het register en de rol van KVK.

Ja, KVK stuurt een bevestiging van de UBO-registratie aan de organisatie en aan de geregistreerde UBO(’s).

Bevoegde autoriteiten zoals opsporingsinstanties kunnen een kopie identiteitsbewijs van een UBO gebruiken voor opsporingsdoeleinden, als daar aanleiding voor is. De wettelijke grondslag staat in art. 15a lid 3 sub a van de Handelsregisterwet 2007.

KVK controleert het BSN dat je in de UBO-opgave invult aan de hand van het kopie identiteitsbewijs.

Nee, KVK heeft wettelijk gezien geen mogelijkheid om je uitstel te verlenen. Zelfs niet voor uitzonderlijke gevallen. Dat geldt ook voor Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst die verantwoordelijk is voor de handhaving.