Zzp'en in het buitenland: wel/niet in het handelsregister?

Je bent zzp’er en denkt erover om voortaan vanuit het buitenland te werken. Blijft je onderneming dan in Nederland of verhuist deze mee en moet je in het nieuwe land opnieuw starten? Deze vijf voorbeelden helpen je bepalen waar je je bedrijf straks moet registeren.

Online sessie 25 juni: Software-updates

Hoe houden software-updates hackers buiten de deur? En hoe pak je updaten handig aan? We bespreken het met een cybersecurityexpert.

Meld je aan

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van je onderneming in het Handelsregister. Ga je werken in het buitenland? Controleer dan of je je registratie moet aanpassen en doe dit op tijd. Zo voorkom je problemen met bijvoorbeeld de Belastingdienst of wetgeving in het land waar je werkt.

Melden bij KVK

Wekelijks verhuizen tientallen ondernemers naar het buitenland. Ze gaan tijdelijk in het buitenland wonen of emigreren volledig. Deze ondernemers moeten zorgen dat hun registratie in het Handelsregister na de verhuizing nog klopt.

Zodra je naar het buitenland verhuist stuurt de gemeente een melding naar KVK. Vervolgens zoekt KVK contact met je. KVK wil weten of je onderneming in Nederland blijft bestaan. Zo helpt KVK je bij het juist registreren van je bedrijf. Maar let op: als ondernemer ben je er altijd zélf verantwoordelijk voor dat je gegevens in het handelsregister kloppen. Foute of oude informatie kan problemen opleveren voor je bedrijf, klanten en leveranciers.

Ga je reizen en digitaal werken? Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor je belastingen en verzekeringen. Volg het stappenplan voor digital nomads.

Niets meer in Nederland

Blijven er geen activiteiten in Nederland bestaan? Dan moet je aan KVK doorgeven dat de onderneming in Nederland stopt en je uitschrijven uit het Handelsregister. Het maakt niet uit of je Nederlandse klanten houdt. Met je buitenlandse bedrijf kun je Nederlandse klanten hebben, zonder dat je ingeschreven staat bij KVK.

Voorkom extra kosten

Als je jezelf niet uitschrijft, schrijft KVK je bedrijf ‘ambtshalve’ uit. Dit doet KVK als uit onderzoek, door bijvoorbeeld gemeente of verhuurder, blijkt dat je geen onderneming meer hebt in Nederland. Door je bedrijf zelf op tijd uit te schrijven, voorkom je dat de Nederlandse Belastingdienst en andere organisaties je als ondernemer blijven zien en je onnodig geld betaalt aan bijvoorbeeld belastingaangifte, lidmaatschappen en verzekeringen in Nederland.

Ook klussen in Nederland

Blijf je na je emigratie ondernemer in Nederland? Bijvoorbeeld omdat je soms terugkomt en hier een klus uitvoert. Dan blijft je onderneming in het KVK Handelsregister staan. Daarvoor heb je een Nederlands bedrijfsadres nodig. Heb je dat niet? Dan moet je een andere oplossing zoeken. Soms geeft bijvoorbeeld een Nederlandse opdrachtgever of boekhouder toestemming om je bedrijf op diens adres te registreren.

Vraag hulp

Bespreek je verhuisplannen met je boekhouder en stel je vragen aan de Belastingdienst of het KVK-Adviesteam. Wijzig je gegevens op tijd in het Handelsregister van KVK zodat je zonder zorgen naar het buitenland gaat.

Voorbeelden

Hieronder als voorbeeld het verhaal van vijf zzp’ers, die contact opnamen met KVK over hun verhuizing naar het buitenland.

1. Tandarts

Een tandarts emigreert naar Frankrijk en blijft haar werkzaamheden in Nederland uitvoeren. Daarom blijft haar onderneming in het Nederlandse Handelsregister staan. Denk aan een tandarts die regelmatig bij een praktijk waarneemt of weekenddiensten verzorgt. Nu ze in Frankrijk woont heeft ze voor het behouden van haar KVK inschrijving een bezoekadres in Nederland nodig, bijvoorbeeld op het adres van de tandartspraktijk waar ze werkt. De eigenaar van de praktijkruimte moet hiervoor toestemming geven. De ondernemer moet haar buitenlandse privéadres aanmelden bij een van de negentien RNI-loketten (Registratie Niet-Ingezetenen).

2. Journalist

Een zelfstandige journalist en tekstschrijver verhuist naar de Verenigde Staten (VS). Levert die vanuit de VS teksten aan Nederlandse media? Dan zijn er feitelijk geen werkzaamheden in Nederland en moet de ondernemer de registratie in het Nederlandse Handelsregister beëindigen. Daarmee eindigt ook de belastingplicht van de ondernemer in Nederland. De activiteiten vinden voortaan in de VS plaats. En de ondernemer kan vanuit een Amerikaanse registratie ook Nederlandse opdrachtgevers een factuur sturen.

3. Webwinkel

De eigenaar van een Nederlandse webwinkel verhuist naar Spanje. De ondernemer heeft geen activiteiten meer in Nederland en dus moet hij zijn bedrijf uitschrijven uit het Nederlandse Handelsregister. Zelfs als hij een webwinkel heeft die uitsluitend aan Nederlandse klanten verkoopt, is het een Spaans bedrijf. Wel kan de webwinkel in Nederland btw-plichtig zijn doordat de Nederlandse omzet boven het EU-drempelbedrag voor afstandsverkopen komt. De ondernemer kan dan kiezen: de btw voor andere EU-landen bij de Spaanse Belastingdienst aangeven of een btw-nummerbij de Belastingdienst aanvragen en in Nederland aangifte doen voor zijn verkopen in Nederland.

4. Parttime klusbedrijf

Een aannemer verhuist naar Oostenrijk, geniet daar van haar pensioen. Daarnaast wil ze graag een paar maanden per jaar in Nederland klussen uitvoeren. Voor registratie van een Nederlands bedrijf in het KVK Handelsregister heeft ze een bezoekadres in Nederland nodig. Als ze geen eigen bedrijfsruimte in Nederland meer heeft, kan ze bijvoorbeeld vragen of ze haar bedrijf mag vestigen op het adres van een opdrachtgever of boekhouder. De aannemer moet haar buitenlandse privéadres aanmelden bij een van de negentien RNI-loketten.

5. Adviseur

Een adviseur heeft een onderneming en verhuist naar Zweden. Ze blijft haar Nederlandse klanten vanuit Zweden adviseren en bezoekt deze klanten een enkele keer in Nederland. In dit geval vinden de ondernemersactiviteiten vanuit het buitenland plaats en moet de ondernemer zich uitschrijven uit het Nederlandse Handelsregister. In Zweden start ze een nieuwe onderneming. Van daaruit kan ze ook klanten in Nederland blijven adviseren. De rekenhulpvan de Belastingdienst helpt bij vragen over de belastingregels voor het leveren van diensten aan een ander EU-land, ook wel ‘intracommunautaire diensten’.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Zodra je volledig in het buitenland gaat werken of ondernemen, ben je niet meer verplicht verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit betekent dat je voor ieder jaar dat je buiten Nederland werkt, minder AOW zal ontvangenzodra je gepensioneerd bent. Je kunt je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)vrijwillig verzekeren als je geen AOW opbouwt.