Data over de KVK Bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2018

Dit jaaroverzicht van de KVK Bedrijvendynamiek geeft inzicht in het aantal bedrijven in Nederland op 1 januari 2019 en de ontwikkeling van het aantal starters, stoppers en faillietverklaringen over geheel 2018. De gegevens zijn uitgesplitst naar segmenten, bedrijfssectoren en provincies. Daarnaast bevat het jaaroverzicht informatie over geslacht, leeftijd en geboorteland van (startende) ondernemers.