KVK Bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2023

In 2023 waren er ruim 276.000 startende ondernemingen, nog maar 2 procent meer dan in het jaar ervoor. Het aantal ondernemingen dat stopte is fors toegenomen, met bijna 147.500 zijn dit er 8 procent meer dan in 2022. Dit blijkt uit het KVK Jaarrapport Bedrijvendynamiek 2023.

Het jaaroverzicht 2023 geeft inzicht in het aantal vestigingen van bedrijven in Nederland op 1 januari 2024 en de ontwikkeling van het aantal starters, stoppers en faillietverklaringen over geheel 2023. De gegevens zijn uitgesplitst naar verschillende bedrijfssectoren en provincies. Daarnaast bevat het jaaroverzicht informatie over het aandeel zzp’ers, geslacht, leeftijd en geboorteland van (startende) ondernemers.