Trendrapport bedrijfsleven, oktober 2022

Het KVK Trendrapport geeft de ontwikkeling weer van het aantal starters, stoppers en faillissementen over een periode van twaalf maanden. Het rapport bevat informatie over verschillende bedrijfssectoren en regio’s. Bovendien wordt ingezoomd op branches met de hoogste en laagste groei van het aantal starters en stoppers. In dit KVK Trendrapport zijn de cijfers voor de maand oktober 2022 vergeleken met dezelfde maand in 2021.