Waaruit bestaat de jaarrekening?

Welke financiële informatie je openbaar moet maken heeft te maken met de grootte van je bedrijf. Hieronder vind je een overzicht per bedrijfsklasse.

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de onderstaande kenmerken.

 ActivaNetto-omzetAantal werknemers
Micro< € 450.000< € 900.000< 10 personen
Klein€ 450.000 - € 7,5 mln€ 900.000 - € 15 mln10 - 50 personen
Middelgroot€ 7,5 - € 25 mln€ 15 - € 50 mln50 - 250 personen
Groot> € 25 mln> € 50 mln> 250 personen

Bedrijfsklasse micro en klein

De openbaar te maken jaarrekening bestaat uit:

  • beperkte balans (micro)
  • verkorte balans en de toelichting (klein)

Bedrijfsklasse middelgroot en groot

De openbaar te maken jaarstukken bestaan uit:

 MiddelgrootGroot
BestuursverslagXX
JaarrekeningMiddelgrootGroot
Enigszins vereenvoudigde balansX  
Uitgebreide balans  X
Vereenvoudigde winst- en verliesrekeningX  
Uitgebreide winst- en verliesrekening  X
Uitgebreide toelichtingX X
Overige gegevensMiddelgroot Groot
AccountantsverklaringX X
Bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon  X
Aantal winstbewijzen en dergelijkeX X
Nevenvestigingen, hun namen en vestigingslanden  X
Statutaire regeling en voorstel winstbestemming of verwerking verliesX X

Ondertekening en datum vaststelling/goedkeuring

Alle bestuurders moeten de jaarrekening ondertekenen. En als de rechtspersoon commissarissen heeft, zijn zij ook allemaal verplicht de jaarrekening te ondertekenen. Ontbreekt de ondertekening van een bestuurder of commissaris, dan moet je hiervan de reden vermelden (art. 15 Besluit modellen jaarrekening).
Je bent verplicht de jaarrekening te voorzien van de datum van vaststelling of goedkeuring.

Intermediair inschakelen

Meer informatie vind je ook in de Handleiding Jaarrekening. Kom je er niet uit, neem dan contact op met een financieel intermediair, zoals een boekhouder, belastingconsulent of accountant. Deze kan je financiële rapportages opstellen en verzenden aan meerdere instanties.