Producent of importeur van auto's of autobanden? Let op de UPV

Wist je dat in Nederland maar liefst 99 procent van elke oude auto wordt hergebruikt? Dat komt onder meer doordat je als producent of importeur van auto's en autobanden te maken hebt met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat opgebruikte auto's en autobanden worden ingezameld, verwerkt en gerecycled.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Een UPV is een verzameling regels die ervoor zorgen dat je als producent of importeur verantwoordelijk blijft voor je producten, zelfs nadat de klant ze niet meer gebruikt. Als er een UPV voor jouw product geldt, moet je rekening houden met extra kosten en regels.

UPV Auto's en autobanden: voor wie?

De UPV geldt voor jou als:

  • je producent of importeur bent van auto's of autobanden.
  • je auto's of autobanden als eerste op de Nederlandse markt brengt.

Verplichte melding

Geldt de UPV voor jou, dan moet je je product melden bij de juiste organisatie. Auto's meld je aan bij producentenorganisatieAuto Recycling Nederland (ARN). Autobanden meld je bij een andere organisatie: RecyBEM. Ook banden van aanhangwagens geef je op bij RecyBEM. Je geeft bij je melding aan hoeveel producten je per jaar op de Nederlandse markt brengt.

Aanmelden autobatterij

Voor (elektrische) autobatterijen en -accu's geldt een aparte UPV. Ook deze auto-onderdelen meld je bij Auto Recycling Nederland.

Inzamelen, verwerken en recyclen

Het inzamelen, verwerken en recyclen regelen de producentenorganisaties voor je. Daarvoor betaal je een vast bedrag per jaar, op basis van het aantal producten dat je op de markt brengt. Dit heet de afvalbijdrage.

Volgens de wet moeten we in Nederland maar liefst 95 procent van het gewicht van alle oude en opgebruikte auto's recyclen. En dat lukt: dankzij het proces van inzamelen en recyclen kunnen we in Nederland bijna 99 procent van elke auto opnieuw gebruiken. De producentenorganisaties rappoteren ieder jaar over deze resultaten aan Rijkswaterstaat.

Handhaving UPV-regels

Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of alle producenten en importeurs zich aanmelden en aan de regels houden. ILT kan een waarschuwing of boete geven aan bedrijven die zich niet registreren en zich daarmee dus niet aan de UPV houden.