UPV Batterijen en accu's: regels voor producent en importeur

Breng je batterijen en accu's als eerste op de Nederlandse markt? Dan krijg je te maken met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Als producent of importeur zamel je de opgebruikte producten in. En zorg je voor een milieuvriendelijke verwerking en recycling. In de meeste gevallen doe je dat door je aan te sluiten bij een producentenorganisatie die alles voor je regelt.

KVK Innovatie Top 100

Vind nieuwe klanten of een netwerk met je innovatieve product.

Schrijf je nu in

Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) zorgt ervoor dat fabrikanten of importeurs verantwoordelijk blijven voor hun producten, zelfs wanneer de producten afval worden. Geldt er een UPV voor jouw product? Houd dan rekening met extra kosten en regels.

Voor wie?

Je moet aan de UPV Batterijen en accu's voldoen als:

  • je producent of importeur bent van batterijen of accu's.
  • je deze producten als eerste op de Nederlandse markt brengt.

Voldoe zo aan je UPV-verplichting

De UPV geldt voor alle soorten batterijen. Hoe je aan de UPV-verplichting kunt voldoen, verschilt per batterij. Het hangt bijvoorbeeld af van het type en het gewicht van de batterij. Zo moet je je in sommige gevallen aanmelden bij een producentenorganisatie. Bijvoorbeeld wanneer je producent of importeur bent van AA-batterijen, fietsaccu's en autobatterijen. Voor weer andere batterijen, zoals een treinaccu of een accu voor noodstroom, is er geen producentenorganisatie. Voor die producten moet je zelf de UPV-plichten uitvoeren.

Aanmelden lichte batterijen

Ben je producent of importeur van draagbare batterijen tot drie kilo, industriële batterijen tot een kilo of fietsaccu’s? Dan moet je je aanmelden bij producentenorganisatie Stichting OPEN. Importeer of produceer je zwaardere batterijen, dan meld je deze bij Rijkswaterstaat. Let op: vanaf augustus 2025 meld je ook je batterijen tot vijf kilo bij Stichting OPEN.

Meld je je aan bij Stichting OPEN, dan geef je jaarlijks of per kwartaal op hoeveel batterijen en accu’s je op de Nederlandse markt brengt. Op basis van die aantallen betaal je de producentenorganisatie een bedrag. De producentenorganisatie zorgt op haar beurt voor de inzameling en verwerking van de opgebruikte batterijen. Ook doet Stichting OPEN verslag bij de overheid over de wettelijk bepaalde recycledoelen en de behaalde resultaten. In de wet staat namelijk dat producenten jaarlijks minimaal 45 procent aan afgedankte draagbare batterijen en accu’s moeten inzamelen. Dat percentage loopt ieder jaar op tot 63 procent in 2027. 

Aanmelden autobatterijen

Batterijen voor auto’s zoals startaccu’s en aandrijfbatterijen meld je aan bij producentenorganisatie Auto Recycling Nederland (ARN). Ook batterijen voor lichte elektrische voertuigen zoals brom- en snorfietsen meld je aan bij ARN. Het verwerken en recyclen van batterijen van elektrisch vervoer regelt deze producentenorganisatie ook voor je.

Aanmelden overige batterijen

Is er voor jouw type en gewicht batterij geen producentenorganisatie waar je je bij moet aansluiten? Dan doe je zelf melding van je batterij bij Rijkswaterstaat. Op de website van Afval Circulair vind je het meldingsformulier. Daarop geef je onder andere aan hoeveel producten je per jaar op de markt brengt, hoe je het inzamelen en recyclen organiseert en hoe je hiervoor betaalt. Je moet afvalpunten opzetten of bestaande afvalpunten gebruiken om opgebruikte batterijen en accu’s te verzamelen. Daarover maak je afspraken met je gemeente. Sorteercentra en recyclers verwerken het verzamelde afval. Recyclers halen metalen zoals lood en ijzer weer uit de batterijen. De overheid wil dat je minimaal 45 procent van de afgedankte batterijen en accu’s inzamelt. Daarom moet je bij de melding ook aangeven hoe je dat doel gaat behalen. Vervolgens informeer je de overheid elk kalenderjaar over je inzamel- en recycleresultaten van het voorgaande jaar. Hiervoor gebruik je een verslagleggingsformulier.

Verplicht symbool op je batterij

Vanaf 18 augustus 2025 moet op alle batterijen het symbool voor gescheiden inzameling staan. Zo weet een gebruiker dat de batterij niet zomaar in de prullenbak mag. Maar je verplicht bent de batterij apart in te leveren.

Handhaving UPV-regels

Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of alle producenten en importeurs zich aanmelden en aan de regels houden. ILT kan een waarschuwing of boete geven aan bedrijven die zich niet registeren en zich daarmee dus niet aan de UPV houden.