Conjunctuurenquête Nederland

De conjunctuurenquête Nederland (COEN) levert het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar gegevens rondom:

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu
  • omzet en productie
  • bezettingsgraad, orders en voorraden
  • prijsontwikkelingen en rendement
  • personeelsomvang
  • investeringen
  • belemmeringen

In analyse en vraagstelling wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Alle publicaties zijn te downloaden via het Ondernemersplein.

De COEN is een gezamenlijke publicatie van CBS, MKB Nederland, VNO-NCW, het Economisch Instituut voor de Bouw en KVK.